Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturvernforbundet vil stoppe utbygging av Ikea

Den utrydningstruede vipen bør forhindre byggingen av Ikea i Vestby, mener Naturvernforbundet.

Vipen er utrydningstruet, og Naturvernforbundet i Vestby har sett den på Delijordet der det er planer om å bygge Ikea. Foto: Colourbox.
Vipen er utrydningstruet, og Naturvernforbundet i Vestby har sett den på Delijordet der det er planer om å bygge Ikea. Foto: Colourbox.

Den omstridte utbyggingen av Ikea på Delijordet i Vestby møter nå også motstand fra dyrevernerne i Naturvernforbundet, skriver Vestby Avis.

De har selv oppdaget at den utrydningstruede vipen holder til på tomten der Ikea ønsker å bygge.

– Ikea bør krype til korset og glemme denne etableringen, sier Kristian Østbye og Trygve Olsen, styreleder og styremedlem i det lokale Naturvernforbundet, til avisa.

Forringer artsmangfoldet

Tomten Ikea vil bygge på ligger på matjord. Bioforsk har kommet fram til en metode for å flytte matjorda til andre områder.

Forslaget har imidlertid fått kritikk innad i forskermiljøet i Bioforsk, og seniorforsker Arne Grønlund har overfor Nationen advart mot jordflyttingen.

En rapport som ble lagt fram i mars, viser at fagfolk og bønder frykter at jordflytting fører til svekket jordvern.

Naturvernforbundet mener Ikea ikke bare forringer matjorda, men også artsmangfoldet.

– Fuglen har vært i kommunen i lengre tid, men det blir stadig færre og færre av dem. Den er nå kategorisert som «sterkt truet», noe som er svært alvorlig, sier Kristian Østbye.

Annonse

Vipen er foreslått å komme på rødlista i 2015.

– Vi har kun sett denne fuglearten her på Delijordet, sier naturvernerne.

– Feil plass

Representantene fra Naturvernforbundet understreker at de ikke er imot Ikea, men at varehuset ikke bør etableres på Delijordet.

– De burde aldri i verden slippe til på denne plassen. Vi tror dette før eller siden kommer til å bli stoppet og Naturvernforbundet er villige til å strekke seg langt for å få en endelig slutt på disse planene. Vi har aldri gitt opp kampen, sier Østbye og Olsen.

Les også: Vil strupe inntekta til kommunar som ikke tek jordvern på alvor

Ordfører John Ødbehr sier til Vestby Avis at han er helt ukjent med at det skal være en sterkt utrydningstruet fugl på Delijordet.

– Jeg har ikke hørt noe om det, men det jeg kan si at alle ting rundt en Ikea-etablering vil bli tatt på alvor.

Neste artikkel

Vern av dyrka jord