Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationen sparker igang debatten ute hos deg

Tirsdag går startsskuddet for Nationens debattserie «Nationen til hele nasjonen». Eie eller leie jord? Det blir diskusjonen i Trøndelag.

Journalist Astrid Sverresdotter Dypvik (t.v.) og debattleder Hilde Lysengen Havro tar med seg journalistikken fra redaksjonslokalene i Oslo og ut i resten av landet. De første debattene foregår i Trøndelag, der temaet er en videreføring av Nationens artikkelserie «Kven skal eige jorda?», som nylig ble utgitt i bokform. Foto: Siri Juell Rasmussen

Nationen feirer 100 år og debattserien er en av de store satsingene under avisas hundreårsmarkering. I løpet av året arrangeres debatter om aktuelle problemstillinger innen landbruk og distriktspolitikk over hele landet.

- Det er kjempeartig at vi nå er i gang, og først ut er debatt i Levanger tirsdag og Steinkjer onsdag, forteller Hilde Lysengen Havro, debattleder i Nationen.

Sammen med journalist Astrid Sverresdotter Dypvik er hun prosjektansvarlig for debatturneen rundt i landet.

Fakta

Debatt: Hvem skal eie jorda?

Tema: Hvem skal eie jorda i Nord-Trøndelag? I Nord-Trøndelag er leiejordandelen på 35 prosent. Er det et problem?

Tirsdag 27. februar kl. 19.00 på Levanger bibliotek.

I panelet: Hans Bårdsgård, kommentator i Nationen, Frøydis Haugen, nestleder i Norges Bondelag, Audhild Slapgård, nestleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Torbjørn Støre, økologisk bonde på Støre i Skogn, en representant fra Høyre.

Onsdag 28. februar kl. 19.00 Steinkjer bibliotek

I panelet: Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen, Gjermund Haga, tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Bjørn Ludvig Bergsmo, Sp i Steinkjer, André Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre, Borgny Kjølstad Grande, leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Anders Kiær, skogeier og representant for Høyre.

Debatten ut av spaltene

Sjefredaktør i Nationen, Irene Halvorsen, mener «Nationen til hele nasjonen» er viktig blant annet for å ha mulighet til å møte folk der de bor.

- 4 millioner av Norges 5,3 millioner innbyggere bor utenfor Oslo og Akershus. Den offentlige samtalen bør derfor handle mer om hvor vi lever og hvordan vi lever der.

«Nationen ut til hele nasjonen» skal bringe dagsaktuelle debatter ut av spaltene og gjøre tydelig at vi er relevante for mange, sier hun.

Les også: Køyreavstanden til matjorda dobla på 15 år

Halvorsen mener også at debattserien er en annen måte å presentere journalistikk på. I dag handler det ikke bare om å lese avisa på papir, nett eller mobil. Journalistikk kan også presenteres på debattmøter.

Annonse

- Ut over våren, sommeren og høsten bringer vi temaer om landbruk, matproduksjon og distriktspolitikk ut til hele landet. Målet er å nå en bredere lesergruppe enn vi gjør i dag. Journlistikken vår er relevant for mange, sier sjefredaktøren.

Lokal forankring

Debattleder Hilde Lysengen Havro understreker at de på alle stedene hvor det holdes debatter, er viktig med samarbeid med lokalt perspektiv. Temaene som diskuteres er også ekstra aktuelle på disse stedene.

- Det er viktig å snakke med de som er direkte berørt. I Trøndelag handler det blant annet om de som føler på kroppen hvordan gårdsbrukene blir større og større, og bønder som må kjøre traktor lange avstander, sier hun.

I Trøndelag, hvor leiejordproblematikken er svært aktuell, er temaet en videreføring av Nationens artikkelserie «Kven skal eige jorda?», som nylig ble utgitt i bokform.

- Det har vært en rivende utvikling i jordbruket, fra selvstendige familieeide gårder til større bruk. Mange bønder har ikke nok fôrareal på eget gårdsbruk til den voksende mengden husdyr i fjøset, og å øke tilgangen til å kjøpe jord, tar ikke dagens bruksstruktur høyde for. Er det en grei utvikling? Eller skal vi liberalisere konsesjonslovene? spør Havro.

Les også: Driver 17 gårder – vil ha mindre bruk

Hun mener temaet abslutt bør fenge flere enn bønder.

- Det handler om hvordan maten blir produsert og hvem som gjør det. Alle bør bry seg om det. Det handler også om hva slags utvikling vi ønsker oss på bygda, også med tanke på næringsliv og bosettningsmønster, sier Havro.

Nå flere

«Målet er å nå en bredere lesergruppe enn vi gjør i dag. Journlistikken vår er relevant for mange.»

Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen

Neste runde med debatter med «Nationen til hele nasjonen» blir på Jæren i mars, der temaene blant annet er dyrevelferd. Havro oppfordrer til å ta kontakt med innspill eller si ifra hvis noen ønsker besøk av Nationen i forkant av debatten.

Neste artikkel

Q-bønder: Ber regjeringa stoppe kutt i mjølkeprisen