Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Namdalen: Fortviler over manglende fellingstillatelse på bjørn

15 sauekadaver er funnet av en sauebonde i Namsskogan. I Harran er ytterligere tre kavader funnet. Likevel er det ikke gitt fellingstillatelse på bjørn.

Ei binne med unger skal ha tatt sau i Harran i Nord-Trøndelag, men ifølge miljødirektoratet skal det mye til å få fellingstillatelse på dyret. Illustrasjonsfoto: Mostphotos.
Ei binne med unger skal ha tatt sau i Harran i Nord-Trøndelag, men ifølge miljødirektoratet skal det mye til å få fellingstillatelse på dyret. Illustrasjonsfoto: Mostphotos.

Til Namdalsavisa forteller miljørådgiver i Grong kommune, Brit-Agnes Buvarp, at det dreier seg om kadaverfunn på to ulike steder i Namdalen.

– Den ene saken dreier seg altså om funn av 14–15 sauekadaver denne sommeren hos en bonde i Namsskogan. Den andre pågående saken omhandler kadaverfunn på Aune gård i Harran. I den siste saken dreier det seg mest sannsynlig om ei binne med unger, og da fikk vi beskjed fra Fylkesmannen om at det ikke var vits i å søke om fellingstillatelse engang, sier Buvarp. Hun er også sekretær for skadefellingslaget i Grong, Namskogan og Høylandet kommune.

Fikk avslag på rovdyravvisende gjerde

Bonden i Namsskogan skal tidligere ha fått avslag på på søknad om rovdyravvisende gjerde.

Namsskogan ligger innenfor forvaltningsområdet for bjørn. I forvaltningsplanen for rovvilt i region 6 står det at «midler til rovdyravvisende gjerder, forsinket slipp om våren, tidlig nedsanking og tiltak som ellers skiller bjørn og sau er svært aktuelle». Likevel fikk namdalsbonden for tre år siden avslag på søknaden om rovdyravvisende gjerde.

Ordfører i Namskogan, Stian Brekkvassmo og ordfører i Grong, Skjalg Åkerøy, forteller til Namdalsavisa at de har bestemt seg for å ta opp saken politisk.

– Dette beviser hvor totalt feil denne vurderinga var. Det virker nærmest som en trenering av saken, sier Brekkvassmo.

Annonse

Får ikke felle binne

I Harran fortviler sauebonde Randi Lund. Hun forteller at de har funnet tre voksne kadaver, men at situasjonen er uoversiktlig.

– Vi føler maktesløshet. Dette skjer år etter år, og vi mistenker at det er den samme binna som kommer tilbake i området. Ut fra spor og observasjoner kan det være at binna i år har to eller tre fjorårsunger med seg, og vi kan jo bare tenke oss hvordan disse ungene blir lært opp av mora, sier Lund.

Harran ligger utenfor forvaltningsområdet for bjørn, men så lenge det handler om en binne med unger skal det mye til for å få fellingstilatelse. Dette bekrefter vakthavende hos Miljødirektoratet, Terje Bøe, til Namdalsavisa.

– Vi forsøker så godt vi kan å skjerme bjørnebinnene. Det sitter langt inne å få fellingstillatelse på disse, uansett, sier Bøe.

Buvarp i Grong kommune legger til at SNO har forsøkt å skremme bort bjørnen.

– Direktoratet ønsker å forsøke å skremme bjørnen vekk før det blir vurdert om det er nødvendig med en felling. Saken skal følges opp på mandag.

Neste artikkel

Her er det størst fart i nedlegging av gardsbruk