Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MDG-politiker: – Norge har billigst mat i Europa

Når norske matvarepriser blir vurdert, må lønnsnivået tas med i betraktningen, mener Carl Johansen i MDG i Møre og Romsdal.

Carl Johansen, førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal, mener vi må slutte å spre myter om norsk mat. Foto: MDG
Carl Johansen, førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal, mener vi må slutte å spre myter om norsk mat. Foto: MDG

Norge hadde i 2018 Europas høyeste prisnivå for matvarer og alkoholfrie drikkevarer sett under ett, ifølge tall fra SSB. Dette kom fram i en NTB-artikkel som blant andre Nationen har publisert.

Statistikken viser at prisnivået lå 63 prosent over gjennomsnittet i EU.

Carl Johansen, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Møre og Romsdal, mener tallene er misvisende.

– Vi mener NTB burde kommet frem til stikk motsatt overskrift, basert på tallene i artikkelen, og synes det er trist for norsk landbruk at disse mytene gjentas og spres, sier Johansen i en e-post til Nationen.

Lavt prosentvis forbruk

Annonse

Han begrunner dette med at vi ikke kan vurdere matprisene uten å ta lønnsnivået med i betraktningen.

Johansen sitere NTB-artikkelen: «Til tross for høyt prisnivå bruker norske husholdninger en relativt lav andel av det totale forbruket på mat og alkoholfri drikke. Denne andelen var 11 prosent i 2018 (...). Blant de 37 landene i undersøkelsen er den gjennomsnittlige utgiftsandelen 18 prosent. Kun seks land hadde en lavere utgiftsandel på matvarer og alkoholfrie drikkevarer enn Norge.»

Muligheter for å øke inntektene

– Det er ikke rart det blir vanskelig for norsk landbruk, som presses fra alle kanter. Resultatet er dårlig for både mennesker og miljø: økt sentralisering, lavere selvforsyningsgrad, lavere krav til dyrevelferd og CO2-utslipp, og elendig inntjening for bøndene, sier

Han mener vi må i stedet framsnakke den norske bonden og mulighetene som ligger i lokal verdiskaping i landbruket.

– Da må vi slutte å spre faktafeil og myter om norsk mat, og se på de faktiske tallene. De viser at norsk mat er billigst i Europa, og at det er et betydelig rom for å øke inntjeningen for norske bønder.

Neste artikkel

Bondelaget støtter forslag til endring i Mattilsynet