Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjensidige Forsikring setter av 80 millioner til avlingsskader

Omstrukturering og kostnader knyttet til avlingskrisen i sommer gjør at Gjensidige Forsikring setter av 160 millioner kroner. Samtidig legges åtte kontorer ned.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad varsler nedlagte kontorer og 80 millioner kroner i erstatningsavskrivninger relatert til avlingsskader i sommer. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Forsikringsselskapet setter av til sammen 80 millioner kroner i tredje kvartal til restruktureringen.

– Som et resultat av fortsatt fokus på forbedret distribusjonseffektivitet, vil Gjensidige stenge åtte avdelingskontorer i Norge, med personellreduksjon og opphør av kontrakter for leie av eiendommer, opplyser Gjensidige Forsikring.

Selskapet opplyser at det i tillegg har redusert antall ansatte i Sverige og Danmark.

Får tilbud om ny jobb

– Avsetningene er knyttet til kontorer som er planlagt nedlagt, noe som har vært kommunisert internt og eksternt på de stedene der de åtte kontorene ligger, sier kommunikasjonssjef Øystein Thoresen i Gjensidige Forsikring til E24.

Annonse

Thoresen sier at de fleste av de ansatte som rammes, vil få tilbud om jobb andre steder.

– Det er ikke noe eksakt antall vi jobber med, men det er ikke snakk om så mange ansatte. Dette er mindre kontorer hvor det typisk kan være to til tre ansatte, sier Thoresen.

Filialene er besluttet stengt som følge av en trend i bank- og finanstjenester de siste årene, med færre kunder som velger å oppsøke lokalkontorene og der mer gjøres på nett og telefon.

Setter av penger til avlingsskader

Gjensidige har beregnet at selskapet vil registrere erstatningsavskrivninger på 80 millioner kroner relatert til avlingsskader i løpet av tørkesommeren.

– Det varme og tørre været i sommer har medført betydelige skader på jordbruksavlinger i Norge. Skader på avlinger i Norge knyttet til tørke er i stor grad dekket av den norske regjeringen. Gjensidige dekker imidlertid deler av erstatningen, utover kompensasjonen fra regjeringen, opplyser selskapet.

Det eksakte beløpet er fortsatt usikkert ettersom prosessen med statlig kompensasjon er en forutsetning for å videresende fordringer til Gjensidige. Regjeringen har satt søknadsfristen til 31. oktober.

Neste artikkel

Mjølkepriskuttet: - Dramatisk for bøndene