Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nådde jordvernmålet for tredje år på rad

For tredje år på rad var omdisponeringa av dyrket mark på under 4000 dekar. Forløpige tall fra kommunene viste at det ble omdisponert 3700 dekar i 2019.

Mindre dyrka mark ble bygget ned i fjor, sammenlignet med i 2018 og 2017. Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase.
Mindre dyrka mark ble bygget ned i fjor, sammenlignet med i 2018 og 2017. Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase.

Norge har siden 2015 hatt et mål om å ikke omdisponere mer dyrka mark enn 4000 i året. De fåreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at det i fjor ble omdisponert 3700 dekar.

– Det er gledelig å se at omdisponeringen for tredje året på rad ligger under Stortingets målsetting. Dette viser at vårt budskap til kommunene om å ta jordvernhensyn i sin planlegging har nådd fram, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Samferdsel

Samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen med 37 prosent. 367 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål i 2019, og det er første gang det rapporteres på dette.

Annonse

– Dette er foreløpige tall, og jeg tar et lite forbehold fram mot de endelige rapportene i juni, men det er ingen tvil om at vi har blitt flinkere til å ta vare på jordbruksarealene våre. Det er helt sentralt framover at vi tar vare på de arealene som vi skal produsere mat på, og vi er på riktig vei, sier Bollestad.

Ved behandlingen av regjeringens forslag til nasjonal jordvernstrategi den 8. desember 2015, fastsatte Stortinget målet for årlig omdisponering av dyrka jord til under 4 000 dekar, og at dette skal nås gradvis innen 2020. Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget, der jordvernmålet ble beholdt.

Økning i nydyrking

De foreløpige KOSTRA-tallene viser en betydelig økning i tillatt nydyrking i 2019, og det har ikke vært tillatt så mye nydyrking siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005. I 2019 ble det gitt tillatelse til å nydyrke hele 27.500 dekar, mot 24.600 dekar i 2018.

Høyest tall finner vi i Trøndelag med 5900 dekar og Hedmark med 5150 dekar. Videre fulgt av Møre og Romsdal (3 100 dekar), Rogaland (2 450 dekar) og Oppland (2 250 dekar). Disse fem fylkene står for 69 prosent av alt tillatt nydyrket areal i 2019.

Neste artikkel

Aksjonsgruppe kjemper for å bevare matjord i Rogaland