Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå importerer vi mindre kjøtt

Hittil i år har vi importert 20 prosent mindre kjøtt enn vi gjorde i samme periode i fjor.

Importen av kjøtt har gått kraftig ned i årets fire første måneder. Foto: Siri Juell Rasmussen
Importen av kjøtt har gått kraftig ned i årets fire første måneder. Foto: Siri Juell Rasmussen

Fra januar til april i år importerte Norge 8.023 tonn kjøtt fra utlandet. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå som Landbruksdirektoratet gjengir.

Kjøttimporten i år har dermed vært rundt 20 prosent lavere enn de samme månedene i 2016, og nesten 30 prosent lavere enn i 2015.

Mindre storfekjøtt

Mesteparten av kjøttet Norge importerer er storfekjøtt, som følge av at det produseres mye mindre storfekjøtt enn det vi spiser. Her har importen gått ned fra 8.538 tonn de fire første månedene i fjor til 6.953 tonn i år. Dette har sammenheng med at underskuddet på storfekjøtt er noe mindre i år enn i fjor. Markedsregulator Nortura venter at produksjonen av storfekjøtt vil øke med 3 prosent i år, mens salget vil gå ned med 2 prosent.

• Les også: Nesten 1000 gårdsbruk ble lagt ned i fjor

Likevel er det ventet at den norske produksjonen av storfekjøtt kun vil dekke 82 prosent av etterspørselen, noe som tilsier en fortsatt stor import.

Svinekjøtt øker

Det store overskuddet av lammekjøtt gjør også at importen av sau og lam går ned. Fra januar til april i år ble det importert 94 tonn sau og lam, sammenlignet med 588 tonn de første månedene i fjor.

Annonse

Nationen skrev i forrige uke at salget av lammekjøtt har steget kraftig hittil i år, men samtidig øker også produksjonen. Dermed vil det fortsatt være overskudd av sau og lam i lang tid framover.

• Les også: Nortura ikkje uroa for auka overskot: – Først og fremst pris som er produksjonsdrivande

Det er også overproduksjon av svinekjøtt, men her har importen hittil i år tatt seg opp fra 698 tonn i fjor til 857 tonn i år.

For kylling har importen gått ned fra 137 tonn i fjor til 119 tonn i år.

Neste artikkel

Bergljot har hatt samme gartneri-jobben i over 70 år