Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå fyller Nortura på fryselagrene igjen

I uke 40 slaktet Nortura 3000 flere lam enn i samme uke i fjor. Samtidig selger selskapet mindre til industrien, og nå starter samvirket igjen å fylle opp reguleringslagrene.

Fryselagrene med fårekjøtt får påfyll igjen i disse dager, melder Nortura. Foto: Jon-Fredrik Klausen
Fryselagrene med fårekjøtt får påfyll igjen i disse dager, melder Nortura. Foto: Jon-Fredrik Klausen

Totalt slaktet Nortura i underkant av 70.000 lam i uke 40 (30. september til 6. oktober), noe som var nesten 3000 flere lam enn i samme uke i fjor. I uke 41 gikk slaktinga noe ned, til omtrent 67.000 lam, skriver Nortura på sine hjemmesider.

Og salget av ferskt lam til dagligvarebutikkene går fortsatt godt, og salgsøkningen ligger på mellom sju og åtte prosent i sesongen. Samtidig ser Nortura at salget til industrien år ned.

Kjøpte opp før sesongen

En grunn til dette kan være at mange industrikunder før sesongen kjøpe inn rimelige råvarer fra fryselagrene.

Som Nationen tidligere har skrevet er 80 prosent av salget i dagligvarebutikkene ferskt lam, mens de resterende 20 prosentene kommer fra fryselagrene og ble slaktet i fjor. Likevel ser det altså ut til at en del av lammet på lageret kan ha blitt solgt til industrien.

Annonse

Ved inngangen til årets slaktesesong på lam var det 600 tonn kjøtt på lager. Dette er tre ganger så mye som ved samme tid i fjor.

Samtidig så man også at salget av lam gikk ned. I løpet av årets første 24 uker ble det solgt 10 prosent mindre lammekjøtt, noe som utgjør 219 tonn.

Dagligvaresalget gikk opp

Men i høst har salget igjen tatt seg opp for Nortura, i hvert fall på dagligvaremarkedet. Grunnen kan være at Nortura tar markedsandeler.

"Dette gjør at enkelte industrikunder har mindre behov for å kjøpe lam av Nortura. Nedgang i salget, og forholdsvis høy lammeslakting, gjør at en del tusen lam blir lagt inn på reguleringslager nå", skriver Nortura på sine hjemmesider.

Også i uke 42 ser lammeslaktingen ut til å gå ned.

Neste artikkel

Rekordimport av svin i fjor og ribbe til jul