Myrforslag: – Urimeleg at bønder får forbod, men ikkje bustadspekulantar

Regjeringa forskjellsbehandlar matproduksjon og bruk av myr til andre formål, ifølgje bondetopp, som ber Venstre og KrF om å avlyse myrforslaget.

Forskjellsbehandling: Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, seier bønder og matproduksjon blir forskjellsbehandla når det blir føreslått forbod mot nydyrking utan å forby bruk av myr til andre formål. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Nyvinning kan erstatte 100 millionar plastposar i året