Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MRSA påvist i svinebesetning – nå sjekkes det for spredning

En svinebesetning i Nordland har fått påvist MRSA-smitte. Nå gjøres det undersøkelser for å se om smitten kan ha spredd seg til andre besetninger.

Veterinærinstituttet har tatt prøver som har påvist MRSA i en svinebesetning i Nordland. Foto: Mariann Tvete
Veterinærinstituttet har tatt prøver som har påvist MRSA i en svinebesetning i Nordland. Foto: Mariann Tvete

– Det er påvist husdyrassosierte meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) i en svinebesetning i Nordland. Mattilsynet kartlegger og tar prøver av kontaktbesetninger, skriver Mattilsynet på sine egne sider.

Det er ikke lov til å føre dyr inn eller ut av den smittede besetningen. Konsekvenser ved påvist MRSA er at alle dyrene må slaktes eller avlives, og fjøset må vaskes og desinfiseres.

– Det ble påvist bakterier i flere prøver fra dyr og i prøver fra miljø og støv fra besetningen. Prøvene ble tatt ut og analysert som ledd i et overvåkingsprogram som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, skriver Veterinærinstiuttet på sine sider. Instituttet har gjennomført prøvetakingen sammen med St. Olavs Hospital i Trondheim.

Annonse

MRSA kan finnes i svinekjøttet, men bakterien blir drept ved varmebehandling. Men MRSA kan smitte mellom dyr og mennesker.

– For mennesker som allerede har svekket helse, kan MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner med bakterier som er vanskelige å behandle med antibiotika, skriver Mattilsynet.

LA-MRSA

Fakta

Gule stafylokokker er bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Det finnes flere ulike varianter av MRSA. Den varianten som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA.

LA-MRSA er en type bakterie som kan etablere seg i en svinebesetning og spres videre ved at smittet gris flyttes til andre besetninger. Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr, også LA-MRSA.

LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men Mattilsynet og øvrige helsemyndigheter er bekymret for at LA-MRSA skal spre seg i samfunnet. For mennesker som allerede har svekket helse, kan MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner med bakterier som er vanskelige å behandle med antibiotika.

Kilde: Mattilsynet

Neste artikkel

Kjemper for å eie den gamle familiegården sammen