Mjølkekvotar: Åtvarar mot å starte tilpassing til nye reglar

Nye kvoteforslag kan gi press på leigemarknaden, vedgår Bondelaget som åtvarar mot strategisk tilpassing. Småbrukarlaget er glade for forslaga.

Kvotestrid: Prisen og reglane knytt til mjølkekvotar skapar debatt. Bondelaget åtvarar bønder mot å starte med tilpassing til forslaga og utelukkar ikkje at det kan føre til press på leigemarknaden og høgare leigeprisar på kort sikt. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kvotestrid: Prisen og reglane knytt til mjølkekvotar skapar debatt. Bondelaget åtvarar bønder mot å starte med tilpassing til forslaga og utelukkar ikkje at det kan føre til press på leigemarknaden og høgare leigeprisar på kort sikt. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Her vil Kjersti og Oddmund bygge nytt fjøs – må trolig doble produksjonen