Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mistanke om MRSA-smitte i en svinebesetning i Nordland

Det er mistanke om sjukdommen MRSA i en svinebesetning på en gård i Nordland. Gården er nå båndlagt.

Antibiotikaresistens er noe som forskes mye på, blant annet på Veterinærinstituttet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Antibiotikaresistens er noe som forskes mye på, blant annet på Veterinærinstituttet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det ventes nå på svar fra laboratorieanalyser og gården er midlertidlig båndlagt, det betyr at ingen griser kan gå ut eller inn fra besetningen.

Annonse

Dersom MRSA påvises må alle dyr slaktes og gården må vaskes og desinfiseres. MRSA kan finnes i svinekjøtt fra dyr med sykdommen, men på grunn av at MRSA dør ved varmebehandling, er det liten sannsynlighet for smitte via mat.

– Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere rått kjøtt på en slik måte at du unngår å bli smittet, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

LA-MRSA

Fakta

Gule stafylokokker er bakterier som er ganske vanlige hos både mennesker og dyr. Enkelte gule stafylokokkbakterier har utviklet motstand (resistens) mot flere typer antibiotika, og disse kalles for MRSA. MRSA er en forkortelse for meticilinresistente Staphylococcus aureus. Det finnes flere ulike varianter av MRSA. Den varianten som etablerer seg lett hos dyr kalles for LA-MRSA, eller dyreassosiert MRSA.

LA-MRSA er en type bakterie som kan etablere seg i en svinebesetning og spres videre ved at smittet gris flyttes til andre besetninger. Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr, også LA-MRSA.

LA-MRSA gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men Mattilsynet og øvrige helsemyndigheter er bekymret for at LA-MRSA skal spre seg i samfunnet. For mennesker som allerede har svekket helse, kan MRSA imidlertid forårsake alvorlige infeksjoner med bakterier som er vanskelige å behandle med antibiotika.

Kilde: Mattilsynet

Neste artikkel

MRSA-rammede bønder må fortsatt vente på erstatningsordning