Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener jerv står bak «massakre» på sauebeite

Bønder i Storfjord i Troms mener rundt 240 er tatt av rovdyr i år, de aller fleste av jerv.

Jerven har tatt mange lam i Storfjord kommune i Troms, mener sauebønder. Foto: Mostphotos

– Vi er vitne til en massakre i beitemarka vår, sier sauebonde Geir-Tore Larsen til avisa Framtid i Nord.

Av 50 lam som ble sendt på beite, har han fått omkring 10 tilbake.

Gårdbruker Sten Nystad har også opplevd rovdyrtap i år, og er blant flere i området som er rammet.

– Vi snakker om rundt 240 dyr i denne delen av Storfjord som er tatt i år. Det er et helt gårdsbruk som er tatt av rovdyr alene. Og det er et forsiktig anslag, sier Nystad til avisa.

Sauebonden, som også er lokalpolitiker for Frp, er klar på at noe må gjøres.

– Vi må kreve ekstraordinær skadefelling i området øyeblikkelig. Vi må gå sammen og kreve at dette området prioriteres nå, sier han.

Thomas Johansen i Statens naturoppsyn bekrefter at det har vært økt antall skader fra jerv i år. Han mener at to-tre jerv kan ta 250–300 lam.

Lisensfellingen av jerv startet 10. september og varer fram til 15. februar, ifølge Miljødirektoratet. I år har de regionale rovviltnemndene åpnet for felling av 113 jerver i Norge.

Annonse

Det er lisensjakt i Troms for å begrense bestanden, men bøndene ønsker skadefelling for å ta ut jerven som har skadet sauene.

• Les også: Laveste antall jervekull siden 2002

Storfjord-ordfører Knut Jentoft mener også at det må tas grep.

– Hvordan det skal tas ut jerv, vet ikke jeg. Men det er innlysende at det må gjøres. For her har noe gått galt, sier Jentoft til Framtid i Nord, og mener sauebøndene bør få full erstatning for tapene.

• Les mer: Norges eldste jerv er død

Bøndene har erfart at de får de ikke får dekt de reelle tapene gjennom rovvilterstatningsordningen, og har ikke søkt erstatning.

– For at vi skal få produksjonstilskudd så må man sende et visst antall dyr til slakt. Når så rovdyrene har forsynt seg, så har du kanskje så lite lam igjen at du havner på lista over produsenter med svak drift. Da mister du tilskudd. Så da har du tredobbelt tap: Du mister dyr du skulle selge, man får ikke dekket de tapene man har og så får du ikke produksjonstilskudd fordi driften er for svak, sier Geir-Tore Larsen til Framtid i Nord.

Neste artikkel

Nortura: «Normal» import av lam fører ikkje automatisk til høgare lammepris