Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynets spesifiserer mandatet i ekstern gransking

Mattilsynet jobber med mandatet for ekstern gransking av egen organisasjon. De første områdene for granskingen er nå spesifisert.

Karina Kaupang er fungerende administrerende direktør i Mattilsynet. Foto Mattilsynet
Karina Kaupang er fungerende administrerende direktør i Mattilsynet. Foto Mattilsynet

– Vi tar historiene vi hører fra næringsorganisasjoner, bønder og andre på alvor. Vi må stille oss spørsmålet; utfører vi tilsynet vårt på en riktig måte? Svaret kan vi ikke gi selv, det må vi få fra en ekstern gransking, sier Karina Kaupang, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet en pressemelding.

Den eksterne granskingen skal blant annet se på ansvarsfordeling mellom Mattilsynet og dyrevernnemndene, altså om bruken følger Stortingets intensjon.

– Granskingen skal også se på hvordan Mattilsynet utfører og følger opp tilsyn. I første omgang skal de se på dette i region sør og vest, og spesielt i Rogaland. Mange av tilbakemeldingene som har kommet fra ulike hold gjelder dette fylket. Derfor er det naturlig for Mattilsynet å få undersøkt dette nærmere, sier Kaupang.

Inspektører uten kompetansekrav

Nationen avslørte forrige fredag at mange inspeksjoner av dyrehold blir utført av personer uten særlig fagkunnskap. Mattilsynet har ikke konkrete krav til kompetanse på de enkelte dyreslagene.

Inspeksjonene kan bli utført av enten inspektører ansatt i Mattilsynet, frivillige fra dyrevernnemnda eller en kombinasjon. Kravene til kompetanse varierer, men felles for de utsendte fra Mattilsynet er at de kan være uten spesifikk fagkunnskap om den produksjonsformen de skal inspisere.

Nationen har fått tall frå Region Sør og Vest, som dekker Agder og Vestlandet til og med Sogn og Fjordane. Der er bruken av dyrevernnemndene omfattende.

Så langt i år fram til 1. mai er det utført 396 inspeksjoner der personer frå dyrevernnemnda var alene på inspeksjon. Det utgjør 21,6 prosent av det totale omfanget av inspeksjoner i tidsrommet. I tillegg var det 115 inspeksjoner der både representantar fra dyrevernnemnda og Mattilsynet var sammen på inspeksjon

Annonse

– Resultatene fra interne undersøkelser og ekstern gransking vil avgjøre om vi også må se nærmere på andre områder av virksomheten vår, sier Kaupang.

Tillitssvikt

Etter avsløringen om at en rapport frå Mattilsynet var full av feil etter et tilsyn på en pelsdyrgård i Sandnes i Rogaland uttrykker mange bønder misnøye med fagkompetansen de blir møtt med av inspektørene som skal utføre tilsynene.

Flere har i debatten i etterkant pekt på en tillitssvikt mellom gårdbrukere og Mattilsynet.

– Som tilsynsmyndighet kan vi ikke leve med denne situasjonen. Vi må gjenreise tilliten vi er avhengige av, slik at samfunnet kan stole på at vi gjør en god jobb, sier Kaupang i pressemeldingen.

Mattilsynet har allerede startet egne foreløpige undersøkelser, som blant annet innebærer hvordan dyrevernnemndene nå brukes, samt gjennomgang av retningslinjene for hvordan Mattilsynet gjennomfører tilsyn.

Neste artikkel

Pelsdyrbonde tror rapport om Mattilsynet kan hive bensin på bålet