Mattilsynets sperregjerder har blitt feller for sau

I Hallingdal er sauebønder i harnisk etter at sperregjerder Mattilsynet har sett opp rundt saltsteinplassar har blitt farlege feller for sau.

I nokre tilfelle har sau og lam kome seg inn i sperregjerdet men ikkje ut att, og blitt ståande utan mat og vatn. Andre gonger har dei blitt hengande fast, som dette lammet her. Foto: Olav Haakon Sando

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Mattilsynet må samarbeide bedre med beitenæringen