Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet i granskingsrapporten: Gjorde feil under tilsyn hos pelsdyrbonde Lauvås

Mattilsynets interne gransking viser at det ble gjort feil da det ble ført tilsyn hos pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås.

Foto: Svein Egil Hatlevik
Foto: Svein Egil Hatlevik

– Mattilsynet har erkjent og beklaget at det er gjort feil i håndtering av tilsynet, oppfølging av rapport med hastevedtak om avvikling, ny rapport og saken i etterkant. Mattilsynet har gjennom en intern undersøkelse klarlagt faktagrunnlaget og vil bruke denne kunnskapen i vårt forbedringsarbeid, skriver Mattilsynet i en e-post til Nationen.

Per Olaf Lauvås, NRK og Stavanger Aftenblad avslørte at Mattilsynet i fjor leverte en feilaktig tilsynsrapport etter et tilsyn på gården til Lauvås i Rogaland i fjor sommer.

Mattilsynet har fått gjennomført en intern gransking, og konkluderer med at det ble gjort feil.

Feilaktig hastevedtak om avvikling

En veterinær i Mattilsynet og et medlem i dyrevernsnemnda gjennomførte tilsyn på minkfarmen til Per Olav Lauvås. Enkelte av observasjonene førte til hastevedtak som ble fattet på stedet.

En annen medarbeider i Mattilsynet skrev selve tilsynsrapporten, da personen som var på gården skal ha dratt på ferie etter tilsynet. Det er her feilen skal ha skjedd, opplyser Mattilsynet.

– I overlevering av informasjonen skjedde det imidlertid misforståelser og tolkninger, bl.a. om hva som var oppsummert og kommunisert til bonden. Dette førte til feil konklusjon og et hastevedtak om avvikling som det på dette tidspunktet ikke var grunnlag for å fatte, skriver Mattilsynet.

For mild rapport

Da feilen ble oppdaget trakk Mattilsynet hastevedtaket om avvikling, og beklaget overfor Lauvås det som var skjedd. Det ble også bedt om ny rapport.

– I et forsøk å dempe belastningen som den første rapporten har medført for Per Olaf Lauvås overkompenserte Mattilsynet ved å framstille situasjonen i minkfarmen i et mer positivt lys enn det var grunnlag for.

Rapport nummer to ble utarbeidet etter en samtale med pelsdyrbonde Lauvås, viser granskingsrapporten.

De varslede vedtakene som ble gjort etter første tilsyn ble ikke gjennomført, da Lauvås skal ha etterkommet påleggene han ble pålagt muntlig.

– I de aller fleste saker skrives rapporten av inspektøren som gjennomførte tilsynet. I noen tilfeller er det nødvendig at skriveoppgaven overtas av annen medarbeider. Det kan f.eks. være i omfattende dyrevernsaker eller andre større saker der flere medarbeidere er involvert i saksbehandlingen. En slik praksis forutsetter imidlertid korrekt informasjonsoverføring og kvalitetssikring av rapporten før utsendelse, skriver fungerende administrerende direktør i Mattilsynet, Karina Kaupang i en mail til Nationen.

Noe av dokumentasjonen etter tilsynet er enten blitt makulert eller er slettet.

Mattilsynet leder gikk av

Mattilsynet gjennomførte granskingen ved å gå gjennom gamle dokumenter, samt ved å intervjue medarbeidere som var tilknyttet saken.

Saken skapte sterke reaksjoner, og endte til slutt med at toppsjef i Mattilsynet, Harald Gjein gikk av, og det ble satt i gang en intern gransking av rapportene.

Politiet har satt i gang etterforskning av Mattilsynet i Region sør og vest.

Neste artikkel

Slik flytter regjeringa på landbrukspengene