Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet frykter svinepest-smitte under Nato-øvelsen Trident Juncture

Mattilsynet og Forsvaret ber dyreeiere og kommuner ta sine forholdsregler for å unngå spredning av afrikansk svinepest under Nato-øvelse.

Norge er i disse dager vertsland for militærøvelsen Trident Juncture, som samler 50.000 deltakere fra 31 nasjoner. Her fra Røros. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Norge er i disse dager vertsland for militærøvelsen Trident Juncture, som samler 50.000 deltakere fra 31 nasjoner. Her fra Røros. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Norge er i disse dager vertsland for militærøvelsen Trident Juncture, som samler 50.000 deltakere fra 31 nasjoner. Mattilsynet frykter at utenlandske soldater skal ha med seg smitte av dyresykdommer.

I flere av landene som deltar på øvelsen, er det blitt påvist afrikansk svinepest, en sykdom som har høy dødelighet hos svin og som gjør at hele svinebesetninger må destrueres.

– Afrikansk svinepest og munn- og klovsyje er blant de sykdommene vi frykter aller mest i Norge, og som begge spres lett over landegrenser med animalsk mat, personell og gjenstander som har vært i kontakt med smittede dyremiljø, melder Mattilsynet i i et infoskriv.

Risiko

Mattilsynet og Forsvaret samarbeider tett om kontrollen av soldatene for å unngå smitte.

Annonse

– Det vil allikevel alltid finnes en risiko for at noen gjør noe uoverveid, og Mattilsynet oppfordrer dyreholdere og kommunene om å ha gode rutiner for avfallshåndtering i fall de finner etterlatenskaper i naturen, skriver Matiltilsynet.

Avfallsbehandling

Rester av animalsk mat, som for eksempel kjøtt, skal samles opp og leveres til avfallsbehandling.

– Slik unngår vi at eventuelle smittestoffer spres til husdyr og ville dyr. Vi oppfordrer også dyreeiere til å være ekstra oppmerksomme på hvem som ferdes ut og inn av dyreholdet, skriver Mattilsynet.

Fakta

Afrikansk svinepest

Meget smittsom virussykdom hos svin.

I dag er hele Russland, flere østeuropeiske land og ni av EUs medlemsland rammet. Via Russland har også Kina nå blitt en del av utbruddet. Sykdommen ble nylig oppdaget i Belgia

Sykdommen gir høy feber, sterkt påkjent allmenntilstand, rødlig misfarging og blødninger i huden og meget høy dødelighet

Viruset smitter kun til dyr av svinefamilien. Tamsvin og europeisk villsvin er svært mottakelige og vil ha høy dødelighet.

Fôring med infisert matavfall er den viktigste årsaken til spredning av smitten til nye kontinenter og nye land. Viruset kan også spres over lange avstander ved griser, sæd, dyretransporter, klær og materiell og utstyr. Spredning via luft kun over korte avstander

Sykdommen bekjempes ved avliving og destruksjon av dyr og alt smitteførende materiale om den skulle opptre i Norge.

Kilde: Mattilsynet

Det finnes mange eksempler på at alvorlig smittsomme dyresykdommer er spredt med mennesker eller ting de har hatt med seg. Matavfall på avveie var for eksempel opphavet til munn- og klovsyke-epidemien i Europa i 2001, ifølge Mattilsynet.

Neste artikkel

Nordmann investerer tresifret millionbeløp i østeuropeisk svineproduksjon