Mattilsynet fortvilet over funn av jordbærvirus

– Det er risiko ved all import, sier Kari Romstad etter at det ble påvist virus som trolig har kommet med importerte jordbærplanter.

Det var importerte jordbærplanter av sorten sonata (bildet) som ble funnet med to ulike typer virus. Foto: Werner Wilh. Dallawara

Strawberry crinkle virus

Strawberry crinkle virus, eller jordbær-bladkrøllevirus på norsk, er en av de mest ødeleggende virussjukdommer på jordbær. Det er rapportert avlingstap på 12-64 prosent.

Symptomene varierer i forhold til stammer av viruset og jordbærsorter. Milde stammer gir ingen symptomer, mens sterke stammer gir i følsomme sorter gule flekker i bladene. Dette fører igjen til at bladene blir rynkete.

Det har vært påvist avlingstap selv i plante som viser lite symptomer. Når viruset forekommer i blanding med andre virussjukdommer på jordbær, blir skadene enda sterkere.

Kilde: Plantevernleksikonet

Strawberry mild yellow edge virus

Viruset kan opptre uten å vise tydelige symptomer og skade. Det kan imidlertid gi sterk avlingsreduksjon og redusert vitalitet i jordbær, selv uten utvikling av tydelige symptomer.

Det har vært rapportert avlingstap på 28-63 prosent i sorter som viste lite symptomer.

Når viruset forekommer i blanding med andre virussjukdommer på jordbær, blir symptomer og skade sterkere.

Kilde: Plantevernleksikonet

Det sier Kari Romstad, seniorrådgiver ved seksjon planter i Mattilsynet etter at det torsdag ble kjent at det er funnet to ulike virus i jordbærplanter av sorten sonata hos tre ulike produsenter i Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud. Virusene kan føre til store avlingstap for jordbærprodusenter, spesielt når flere virus opptrer sammen.

– Risiko ved all import

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Unge Venstre i Oslo vil fase ut dyr i norsk matproduksjon