Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet foreslår fleire tiltak for å hindre skrantesjukespreiing

Forbod mot saltsteinar i Nordfjella og krav til gjestebeiting er nokre av tiltaka Mattilsynet vil innføre for å hindre spreiing av skrantesjuke.

I mars 2018 vart dei siste dyra i den smitta villreinbestanden i Nordfjella Sone 1 drepne av folk frå Statens naturoppsyn. Til saman vart det skote om lag 1.400 villrein i området frå seinhausten 2017. Det vart her påvist skrantesjuke hos 17 dyr. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix / NPK
I mars 2018 vart dei siste dyra i den smitta villreinbestanden i Nordfjella Sone 1 drepne av folk frå Statens naturoppsyn. Til saman vart det skote om lag 1.400 villrein i området frå seinhausten 2017. Det vart her påvist skrantesjuke hos 17 dyr. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix / NPK

Det er framleis stor fare for at skrantesjuke kan spreie seg ut av smittesona i Nordfjella, og difor bed no Mattilsynet Landbruks- og matdepartementet om å setje i verk tiltak for å hindre dette, skriv tilsynet på nettsidene sine.

Eitt av tiltaka er å forby saltsteinar i Nordfjella. Eit anna er å forby nyetablering av gjestebeiting for sau frå andre enn Nordfjella-kommunane.

Skrantesjuke er svært smittsamt, og dersom sjukdommen spreier seg ut av smittesona i Nordfjella, vil det få store følgjer.

Mattilsynet skriv at skrantesjuke er ein av dei mest alvorlege dyresjukdommane Noreg har stått overfor, og om ein skal lukkast i å vinne over sjukdommen må det innførast tiltak som vil vere inngripande for fleire grupper.

(©NPK)

Neste artikkel

Desse kjem best og dårlegast ut i den nye jordbruksavtalen