Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet åpner for lengre reisetid med slaktedyr

Redusert slaktekapasitet som følge av koronautbruddet gjør at Mattilsynet kan gi dispensasjon til kravet om åtte timers reisetid for slaktedyr.

Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete
Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete

Grunnlaget for dispensasjon må være av hensynet til dyrevelferden, for eksempel plassmangel i fjøs, eller matvareforsyningen, økonomien i husdyrnæringen eller lignende, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Med dispensasjon kan man maks reise i elleve timer. I tillegg stilles det en rekke krav til hvordan transporten skal gjennomføres.

Begrensninger

Mattilsynet tar imot søknader til en avgrenset dispensasjon knyttet til et spesielt tilfelle, en spesiell reiserute eller en avgrenset tidsperiode.

Det er Mattilsynets regioner som gir dispensasjon, og som avgjør hva som er hensiktsmessig. Det vil ikke bli gitt åpne dispensasjoner, som ville være en forskriftsendring.

Annonse

Søker må beskrive tydelig hvorfor det er behov for dispensasjon, og hvilke tiltak de har gjort for å finne andre løsninger.

"Aktørene i næringen må gjøre nødvendige tiltak for å disponere godkjente transportmidler for lange reiser der det er størst behov, inkludert at aktørene samarbeider om bruken av den totale bilparken i Norge, slik at færrest mulig transporter over åtte timer gjennomføres med transportmidler som ikke har formell godkjenning", skriver Mattilsynet.

Skal meldes inn

Dersom det likevel ikke er mulig å gjennomføre transporten med EU-godkjent transportmiddel, vil Mattilsynet akseptere at transporten gjennomføres med ikke-godkjente transportmidler, selv om det innebærer brudd på EU-regelverk.

Ansvarlig aktør skal melde fra til Mattilsynet om alle lange reiser som er gjennomført i transportmiddel som ikke er godkjent. Meldingen skal sendes senest innen 24 timer etter at reisen er gjennomført.

Fra før av har Mattilsynet varslet at kan tillate at personer uten kompetansebevis kan gjennomføre dyretransport.

Neste artikkel

Varslar portforbod for fjørfe etter funn av fugleinfluensa