Markant økning i antall dyrevelferdssaker

Antallet politisaker har skutt i været etter at ny lov ga dyr et sterkere vern. – Vi ser flere saker og straffene er blitt strengere på kort tid, sier Økokrim.

I Høyesterett: I Jøa-saken sultet 92 storfe i hjel over en periode på to måneder i 2015. Bonden ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder i Høyesterett. Foto: Siri Juell Rasmussen.
I Høyesterett: I Jøa-saken sultet 92 storfe i hjel over en periode på to måneder i 2015. Bonden ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder i Høyesterett. Foto: Siri Juell Rasmussen.

– Vi ser at antall kriminalitetssaker som omhandler dyrevelferd øker, og at straffene er blitt vesentlig strengere de to siste årene, sier Hans Tore Høviskeland, førstestatsadvokat og avdelingsleder for Miljøkrimavdelingen i Økokrim.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Indiske bønder vant fram etter et år med demonstrasjoner