Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lite fremmedstoffer i norsk kjøtt

Mattilsynet har ikke funnet legemiddelrester som tyder på ulovlig bruk av legemidler i norsk landbruk.

I 2018 ble det tatt i alt 4040 prøver av norske landdyr og animalske produkter. Ingen av analysene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av legemidler. Foto: Mattilsynet
I 2018 ble det tatt i alt 4040 prøver av norske landdyr og animalske produkter. Ingen av analysene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av legemidler. Foto: Mattilsynet

I løpet av 2018 ble det tatt i overkant av 4000 prøver av norske landdyr og andre animalske produkter. I kun 4 prosent av disse ble det oppdaget fremmedstoffer. Funnene ble fulgt opp av Mattilsynet og det er ingenting som tyder på ulovlig bruk av legemidler.

- Resultatene i 2018 skiller seg lite fra tidligere år. Det er ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og overskridelsene handler mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år. Enkeltfunnene er fulgt opp av Mattilsynet, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet i en pressemelding.

Steroider i 16 dyr

Det ble påvist steroider i totalt sju storfeprøver og ni saueprøver.

– Produksjonsdyr skiller ut disse stoffene naturlig, avhengig av kjønn og drektighetsstatus til dyret, og funnene var innenfor det som beskrives som naturlig, står det i pressemeldingen.

I tillegg ble legemiddelet Diklofenak påvist over grenseverdiene i en storfemelkprøve. Denne ble fulgt opp av Mattilsynet lokalt.

Annonse

Testet kobberinnhold for første gang

I 2018 testet Mattilsynet for første gang kobberinnhold i leverprøver.

– Vi fant kobber over grenseverdien i leverprøver fra 28 storfe, 18 honning, 25 sau, en geit, to oppdretts-rådyr, og fem reinsdyr. Det ble også påvist høyt kobberinnhold i leverprøver fra 18 viltlevende rådyr og 44 leverprøver fra elg, skriver de.

Kobberpreperater brukes som plantevernmiddel og fôrtilsetningsstoff i Europa. Det brukes også i økologisk landbruk, i tillegg til at det finnes naturlig i jord og i drikkevannsrør. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har nylig anbefalt at grenseverdiene for kobber økes.

Ingen funn i importert kjøtt

Det ble i 2018 også utført 120 analyser av importert kjøtt. Det ble ikke funnet overskridelser av grenseverdier.

Neste artikkel

Stadig færre barn i Bygde-Noreg