Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Solgte gård med egen golfbane

En landbrukseiendom på Tverlandet utenfor Bodø er solgt for 3,5 millioner kroner. Eiendommen har både golfbane og muligheter for egen brygge ved sjøen.

Gården Ilstad solgt for 3,5 millioner på Tverlandet utenfor Bodø. Foto: Eie Eiendomsmegling
Gården Ilstad solgt for 3,5 millioner på Tverlandet utenfor Bodø. Foto: Eie Eiendomsmegling

Kunne du tenkt deg en eiendom med golfbane, 827 mål tomt, felleseid jordsameie ved sjøen og rettigheter til å bygge brygge og naust?

Da er du dessverre litt for sent ute. Landbrukseiendommen Ilstadgården på Tverlandet utenfor Bodø er solgt for 3,5 millioner.

– Eiendommen er nå solgt for 3,5 millioner kroner. Det var kun én budgiver. Det ble litt forhandlinger mellom selger og kjøper før de ble enige om pris, sier eiendomsmegler Tone Hopen Wiik hos Eie i Bodø til Avisa Nordland, som først omtalte gårdssalget.

Golfbanen og deler av driftsbygningen leies i dag av Bodø Golfklubb. Foto: Eie Eiendomsmegling
Golfbanen og deler av driftsbygningen leies i dag av Bodø Golfklubb. Foto: Eie Eiendomsmegling
Annonse

Prisantydningen på eiendommen var på 3,9 millioner kroner på eiendommen, som blant annet har rettigheter for elgjakt, med et årlig utbytte på om lag 30 kilo elgkjøtt.

Driftsbygningen på eiendommen er innredet blant annet med butikk, kafé, oppholdsrom og toaletter, og har blitt leid ut til Bodø golfklubb, det samme er golfbanen på eiendommen.

Det er egen strandlinje, samt rettigheter til brygge og nausttomt tilknyttet Ilstadgården.

Eiendommen er fordelt mellom 18 dekar dyrket mark, 13 dekar innmarksbeite, 354 dekar produktiv skog og 459 dekar annen markslag, som inkluderer golfbanen. I tillegg er en tredel av en sjøtomt på 268 mål, tilknyttet eiendommen i et sameie med to andre.

Neste artikkel

Bøndene fortel: Brurefølgje og pornoinnspeling i kornåkeren, telting på beitet og henting av mjølk rett frå tanken