Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gårdskjøp: Landbruksdirektoratet trekker konsesjonen til aksjeselskap

Landbruksdirektoratet har opphevet Vestby kommunes vedtak om å gi konsesjon til et aksjeselskap som ønsket å drive en gård i kommunen.

Illustrasjonsfoto: Fredrik larsson
Illustrasjonsfoto: Fredrik larsson

Kommunestyret ga ved to anledninger konsesjon til aksjeselskapet, etter først å ha fått vedtaket omgjort av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Landbruksdirektoratet har vurdert saken, og kommet til samme beslutningen som fylkesmannen.

Ifølge Norges Bondelag åpner konsesjonsloven for at aksjeselskaper kan få konsesjon, men skriver videre at det stilles strenge vilkår med hensyn til blant andre styresammensetningen og aksjeeier.

Direktoratet mener det i denne saken ikke er vilkår for å gi konsesjon.

Annonse

"Gården er av en slik størrelse at det vil være fullt mulig å bosette seg og drive gården som privatperson. Omdanning til AS gir altså ingen driftsmessige fordeler, opp mot målsettingen om at landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som bebor og driver sin egen landbrukseiendom", skriver Norges Bondelag om vedtaket.

I vedtaket står det at direktoratet ikke ser at det vil være en fordel ved at det er et aksjeselskap som eier gården:

"Vi kan ikke se at det er lovgivers intensjon å bruke vilkår for å kompensere for at eierformen aksjeselskap ikke byr på fordeler opp mot målsetningen om at landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som selv bebor og driver sine eiendommer."

Aksjeselskapet får nå seks måneder på å sørge for at gården overdras til noen som kan få konsesjon eller ikke trenger konsesjon.

Neste artikkel

Kjøparen ber om å få sleppe buplikt på Staur gård