Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruksdepartementet om villsvin: – Målsettinga er ikke utrydding

Norge har ikke noe mål om å utrydde villsvinet, men å begrense bestanden så mye som mulig.

Villsvin kan ta med seg afrikansk svinepest til Norge. Illsutrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpix
Villsvin kan ta med seg afrikansk svinepest til Norge. Illsutrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Onsdag holdt Senterpartiets stortingsgruppe et seminar om villsvin og afrikansk svinepest.

Den afrikanske svinepesten har spredt seg ut over verden de siste årene – mye på grunn av villsvin.

Utbruddene av den dødelige svinesykdommen er vanskelig å stoppe. Pesten er utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania og Belgia.

I Kina 40 millioner svin død eller blitt avlivet som følge av sykdommen.

Fakta

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom, som fører til død blant griser. All mistanke om smitte skal derfor meldes til Mattilsynet.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr.

I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte.

Tidligere har det vært utbrudd av sykdommen i mange land, blant annet i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland).

Kilde: Mattilsynet

Villsvin smittespreder

Blant smittesprederne er det villsvinet som bekymrer, og Landbruks- og matdepartementet har derfor bedt om en handlingsplan for hvordan villsvin skal forvaltes i Norge.

Villsvinene som er kommet til Norge kommer fra Sverige, hvor bestanden har eksplodert de siste årene. I Sverige vedtok myndighetene i 1988 at villsvin skal være en del av svensk fauna.

Annonse

– Det kommer vi ikke til å beslutte i Norge, sa Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, under seminaret.

Han forteller at departementet er bekymret over utviklingen av villsvin i Norge, men sier det ikke vil være mulig å bli kvitt alle villsvin i Norge.

– Målsettingen er ikke utrydding av villsvin, men vi skal ha minst mulig villsvin på et minst mulig område. For å nå målet må vi ha grunneiere med på laget, sa han.

Statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet forteller at vi må være forberedt på at det vil fortsette å være villsvin i Norge. Foto: Torbjørn Tandberg
Statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet forteller at vi må være forberedt på at det vil fortsette å være villsvin i Norge. Foto: Torbjørn Tandberg

Ikke villsvingjerde

I Danmark har regjeringen satt opp et villsvingjerde mot Tyskland, for å holde villsvinet ute. Skogan forteller at det ikke vil være et alternativ med et villsvingjerde mellom Norge og Sverige.

– Det å sette opp et gjerde mot Sverige som hindrer villsvin å komme til Norge vil også hindre andre dyr å flytte.

Handlingsplanen mot villsvin skal være klar 1. november. Det er også satt av 2 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør for tiltak mot villsvin. Departementet er også i gang med tiltak.

– Vi sitter ikke stille og venter på en handlingsplan.

Neste artikkel

Fem mistenkte i pelsdyrsaken