Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruksdepartementet forsøker igjen å selge gigantgården Staur i Hedmark

Sist Landbruks- og matdepartementet forsøkte å selge Staur Gård i Stange ble salget stoppet av Stortinget. Nå forsøker departementet igjen å selge gården.

Staur Gård ligger i Stange, og eies i dag av Landbruks- og matdepartementet. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling
Staur Gård ligger i Stange, og eies i dag av Landbruks- og matdepartementet. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Gården ligger nå ute til salg på Finn.no, og prisantydningen er satt til 44 millioner kroner. Eiendommen er på drøye 980 dekar, og er i dag eid av Landbruks- og matdepartementet. Departementet kjøpte gården i 2001. Stortinget ga i juni i år tommel opp til salg av gården.

Gården blir i dag brukt som forsøksgård, med kombinasjon av gjestegårdsvirksomhet. Det er Norsk Sau og Geit, storfeorganisasjonen Tyr og jord- og hagebruksselskapet Graminor som i dag driver med forsøk på gården.

Kontrakten med disse selskapene fortsetter videre etter salget, står det i Finn-annonsen.

"Næringsdriften som gårdsbruket i dag er rigget for har et langt høyere inntektspotensial enn hva man kan utrette gjennom tradisjonell gårdsdrift", står det videre.

Gården har flere bruksbygninger. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling
Gården har flere bruksbygninger. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Drives i dag av Staur Gård AS

På gården er det 826 dekar fulldyrket mark og nesten 11 dekar skog. Driften på gården er konvensjonell og drives av Staur Gård AS.

"Jorda nyttes til vårhvete, høsthvete, havre, høstrug, bygg, erter til modning, engvekster, gress og jordbær. Graminor benytter fra 300 til 350 daa til sin foredlings- og forskningsvirksomhet innen korn og gress. Staur Gård AS dyrker ca. 200 daa erter til modning og ca. 100–300 daa med korn. Det foregår et visst vekstskifte. Staur Gård AS leier også inn opptil 200 daa hvert år fra nabogården Huseby for å kunne opprettholde et godt vekstskifte med gressproduksjon."

Fakta

Gårdens historie

År Jernalder: Bosetning

År 1100: Rydning

År 1390: Gudrun a Staur nevnes i Biskop Øysteins jordebok

År 1577–1600: Underlagt Hamarbispen, var da den største gården.

År 1600–1660: Krongods

År 1660–1668: Hans Bjelke panter til seg Staur fra kronen

År 1668–1858: Slekten Støer i 7 ledd.

År 1661: Registrert som to bruk

År 1662: Underlagt Sakslundgodset med størst skyld

År 1670: Fikk seterrettigheter ved Hersjøen

År 1678: Gården deles i to driftsenheter.

År 1749: Gården blir gjenforent

År 1866: Gården består av 195 mål dyrket, 300 mål natureng, 200 mål hamning og skog, 29 mål strandhamning

År 1875: 3 husmannsplasser – Størsodden, Størsstranden og Kårløkken

År 1858–1960: 7 forskjellige eiere

År 1870–1880: Store nydyrkinger og aktiv bruk av strandsonen. Alle hus på gården med unntak av hovedbygningen blir revet og bygd opp igjen.

År 1897–1939: Norges første hermetikkfabrikk holder til på gården.

År 1920: Gården får en stilmessig modernisering. Hageanlegget fra 1880 årene får ny utforming, portnerboligene, skillemuren i naturstein og vognpaviljongen blir oppført. Initieres av gårdseier K. Langaard. Eiendommen er nå på 924 mål.

År 1944–1952: En av landets største stutterier for arbeidshester til landbruket.

År 1952: Innførte forskning (privat forsøksgård).

År 1960: Statens kornforretning kjøper gården.

År 1995: Forsøksgården blir overført til Statkorn Holding AS

År 2001: Landbruksdepartementet overtar Staur gård. Staur gård AS forpakter eiendommen og drifter Staur forsøksgård og Staur gjestegård.

År 2009: Gården er nå på totalt 1000 daa 840 daa dyrket.

Kilde: Finn-annonsen fra Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling.

Annonse

Våningshuset ble oppført i 1952, men ble renovert/modernisert i 2003/2004 og 2010. Noen av bygningene på gården stammer likevel tilbake til 1700-tallet.

Allerede før departementet kjøpte gården i 2001, har gården blitt brukt til budsjettkonferansen av regjeringen. Årlige konferanser ble holdt på gården i 15 år.

Gården har også bruksrett i Stange Almenning. Den er også fredet og er et kulturminne.

"Formålet med vernet av Staur gård er å bevare et gårdsanlegg som tross flere store driftsendringer gjennom årene, har bevart opprinnelig struktur og dimensjoner. Vernet skal dessuten ivareta Staur gård som et landemerke i landskapet langs Mjøsa."

Det er mye dyrkbar mark som hører til gården, noe av det dyrkes av Graminor. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling
Det er mye dyrkbar mark som hører til gården, noe av det dyrkes av Graminor. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Forsøkte å selge i 2016

Landbruks- og matdepartementet forsøkte å selge Staur gård i 2016, et forslag som ble presentert i revidert statsbudsjett. Men da saken havnet i næringskomitéen ble forslaget stoppet av Ap, KrF, Sp, V og SV.

"Stortinget ber Regjeringen om at forpliktelsene til selskapet Staur gård AS håndteres ved å skyte inn egenkapital finansiert over kapittel 1100, post 45 på statsbudsjettet for 2017. Dersom salg av gården blir aktuelt fremmes en egen sak om dette for Stortinget," skrev flertallet den gang.

Den gangen var det også sterke reaksjoner på at regjeringen ba om fullmakt for avvikling uten å ha involvert Hedmark fylke og Hedmarskommunene som benytter seg av gården jevnlig.

Gården har vært brukt både til forsøk og som gjestegård. Kontrakten for gjestevirksomheten går nå ut, mens forsøkskontrakten fortsetter etter salget. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling
Gården har vært brukt både til forsøk og som gjestegård. Kontrakten for gjestevirksomheten går nå ut, mens forsøkskontrakten fortsetter etter salget. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Neste artikkel

– Dette er ikkje haldbart for oss som driv med frilandshøns som næring