Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruksdepartementet får kritikk av Riksrevisjonen

Riksrevisjonen mener saksbehandlingen av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket blir ikke fulgt godt nok opp av Landbruks- og matdepartementet.

Riksrevisjonen retter kritikk mot Landbruks- og matdepartementet for at de ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å håndtere svakheter ved saksbehandling og kontroll av produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket. Foto; Mostphotos
Riksrevisjonen retter kritikk mot Landbruks- og matdepartementet for at de ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å håndtere svakheter ved saksbehandling og kontroll av produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket. Foto; Mostphotos

I februar i år fikk 39.500 norske bønder utbetalt 9,8 milliarder kroner i produksjonstilskudd og avløsertilskudd for søknadsomgangen i 2018.

I sin årlige gjennomgang av statlige foretak retter Riksrevisjonen nå kritikk mot Landbruks- og matdepartementet for at de ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å håndtere svakheter ved saksbehandling og kontroll av produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket.

Annonse

Kritikken er på det minst alvorlige av totalt fire kritikknivåer Riksrevisjonen bruker.

– Det er viktig at denne årlige tildelingen gjennom statsbudsjettet har tillit, og da må man også gjennomføre kontroller, sa riksrevisor Per-Kristian Foss under presentasjonen av rapporten.

Revisjonen viser at det er svakheter i saksbehandlingen både hos kommuner og fylkesmenn. Det blir også påpekt at Landbruksdirektoratet ikke har et godt nok grunnlag for å kontrollere tilskuddsordningen, på grunn av manglende risikovurderinger og analyser.

Neste artikkel

Trønderbønder møter regjeringa for å diskutere rovdyr