Landbruket vil bremse eiga nedbygging av matjord

Landbruket sjølv står for ein femdel av nedbygginga av matjord. No håpar dei at større merksemd rundt arealbruken i utbyggingar vil få det talet ned.

Landbruket vil at arealbruken skal få større merksemd når dei bygg nytt eller utvidar driftsbygnigar. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Matjorda – en livsviktig kilde til mat