Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruket sto selv for en femdel av nedbyggingen av matjord

Av totalt 97.600 dekar nedbygd jordbruksareal sto landbruket selv for minst 22 prosent. Dette viser en ny rapport fra SSB.

Omtrent en femdel av nedbygd jordbruksareal er bygd for landbruket. Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase
Omtrent en femdel av nedbygd jordbruksareal er bygd for landbruket. Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase

Rapporten bygger på et prosjekt gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Den viser nedbygd areal for perioden mellom 2004 og 2015.

22 prosent av det nedbygde arealet kommer under kategorien «Bebygd område for landbruk». Dersom formålet er knyttet til jordbruksproduksjon kreves det ikke søknad for omdisponering av jordbruksareal.

Annonse

Av den totale andelen nedbygd jordbruksareal i perioden var 49 prosent på landbrukseiendommer, eller totalt 47.800 dekar. Av dette regnes 18.600 dekar som «Bebygd område for landbruk». 11.300 av disse regnes som området med bygninger, mens 7.200 regnes som området uten bygninger, det vil si plen, parkeringsplass, lagringsplass eller lignende.

63 prosent av alle bygninger oppført på jordbruksareal ble bygget for landbruket selv.

SSB skriver at det i tillegg må påregnes noe areal nedbygd for gårdsveger, som går under kategorien «Veg og bane». Denne kategorien skiller ikke ut det landbruket selv har bygget.

Neste artikkel

Stort sprik i tilskot: – Forstår at bønder synest det er urettferdig