Lågare tak på mjølkekvotar blir hovudkrav for Småbrukarlaget

Styret i Småbrukarlaget trekker fram tre punkt som dei vil prioritere i årets jordbruksoppgjer. Betre inntekt og lågare kvotetak på mjølk står sentralt.

Kvotetak: I 2014 blei taket på kor mykje kvart mjølkebruk kan produsere heva frå 400.000 til 900.000 liter. Småbrukarlaget trekker fram redusert tak på mjølkekvotar som eitt av hovudkrava i årets jordbruksoppgjer og tar til orde for ei ny grense på 450.000 liter for kvart bruk. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kvotetak: I 2014 blei taket på kor mykje kvart mjølkebruk kan produsere heva frå 400.000 til 900.000 liter. Småbrukarlaget trekker fram redusert tak på mjølkekvotar som eitt av hovudkrava i årets jordbruksoppgjer og tar til orde for ei ny grense på 450.000 liter for kvart bruk. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Desse gruppene tener minst og mest i jordbruket