Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kyllingbønder kan kreve høyere pris av dagligvarekjedene

Landbruks- og matdepartementet foreslår imidlertid heving av prisgrensen på kylling for å dekke eskalerende kostnader.

Landbruksdepartementet åpner for at kyllingbøndene skal kunne få dekket økte produksjonskostnader ved å ta høyere pris i markedet. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase.
Landbruksdepartementet åpner for at kyllingbøndene skal kunne få dekket økte produksjonskostnader ved å ta høyere pris i markedet. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase.
Jordbruksoppgjøret
Les mer

I jordbruksoppgjøret avtaler partene hva den øvre prisgrensen for kylling er.

Prisgrensen er for tiden på 31,66 kroner per kilo.

Denne uka gikk Landbruks- og matdepartementet ut med at de i årets jordbruksoppgjør vil foreslå midlertidig heving av øvre prisgrense på kylling fra 1. juli 2022.

Bakgrunnen er å gi norske kyllingbønder muligheten til å dekke økende produksjonskostnader gjennom økt pris i markedet.

Det er spesielt prisen på energi og kraftfôr som har skapt utfordringer for landets kyllingprodusenter det siste halvåret.

I forkant av prisforhandlinger med kjedene

Departementet går ut med denne informasjonen som et signal foran de nært forestående prisforhandlingene mellom markedsaktørene for kylling og dagligvarekjedene.

– Bestemm­elsene i jordbruksavtalen skal ikke hindre et prisnivå som kan gi norske kyllingbønder kostnadsdekning i deres produksjon, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Krever full kostnadsdekning

Norges Bondelag er fornøyd med signalene fra staten.

– Kylling er viktig på veldig mange middagsbord og det er bra at kyllingprodusenter nå får mulighet til å ta ut kostnadsøkningene i markedet, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nyheten kommer i forbindelse med at jordbruksforhandlingene er rett rundt hjørnet. Gimming får ikke understreket betydningen av årets oppgjør nok.

– Veldig mange matprodusenter teller nå på knappene grunnet den enorme kostnadsøkningen, så vi krever full kostnadsdekning for all norsk matproduksjon. Det er allerede bred politisk enighet om at den norske matberedskapen er for dårlig, og en løpende matproduksjon er den aller viktigste matberedskapen vi har, sier Gimming.

Neste artikkel

Bønder fortvilar over 400.000 i smell på fôr: - Ser ingen ende