Kvar av oss har mista ein firedel av matjorda på 20 år

På 20 år har tilgangen på fulldyrka jord stupt med nær 25 prosent per innbyggar her i landet. – Dramatisk for komande generasjonar, ifølgje spesialrådgjevar.

Jordgrunnlag: På 20 år har grunnlaget for vårt daglege brød, tilgangen på fulldyrka jord, stupt med nær 25 prosent per innbyggar her i landet. Nedbygging av den beste matjorda gir ifølgje fagfolk dobbel negativ effekt sidan avlingsutbyttet der kan vere over 20 gonger større enn i marginale område. Det gir i neste omgang press mot regnskogen. Grafikk / foto: Jarand Ullestad / Lars Bilit Hagen
Jordgrunnlag: På 20 år har grunnlaget for vårt daglege brød, tilgangen på fulldyrka jord, stupt med nær 25 prosent per innbyggar her i landet. Nedbygging av den beste matjorda gir ifølgje fagfolk dobbel negativ effekt sidan avlingsutbyttet der kan vere over 20 gonger større enn i marginale område. Det gir i neste omgang press mot regnskogen. Grafikk / foto: Jarand Ullestad / Lars Bilit Hagen
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Bekymret over økte matpriser globalt: – Dette får dramatiske konsekvenser