Kritiserer regjeringas jordverninnsats og legg fram nye forslag og opprop

Fleire parti på Stortinget er misnøgde med jordverninnsatsen til regjeringa. Forslag til innstrammingar er lagt fram og i dag blir det overlevert eit opprop.

Regjeringa får kritikk for å gjere for lite for å dempe nedbygginga av matjord. Fleire parti på Stortinget vil ha innstrammingar og har lagt fram forslag til nye tiltak. Her frå ei utbygging på Forus i Rogaland. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Regjeringa får kritikk for å gjere for lite for å dempe nedbygginga av matjord. Fleire parti på Stortinget vil ha innstrammingar og har lagt fram forslag til nye tiltak. Her frå ei utbygging på Forus i Rogaland. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Opsjonsavtalar på jordkjøp

Konsesjonsloven og jordlova styrer sal av landbrukseigedom. Målet er «effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer» og sikre eigarskap som er «gagnlig for samfunnet».

Ein opsjon er ein forkjøpsrett. Ved å inngå opsjonsavtalar kan utbyggjarar sikre seg tilgang til og kontroll over dyrka jord som lovverket hindrar dei frå å kunne kjøpe. Avtalane kan vere verdt millionbeløp og skapar press for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.

– Dagens regime legg press på matjorda og jordvernet, og opsjonsavtalane undergrev vedtekne kommuneplanar der det er bestemt at den dyrka jorda er verna mot utbygging. Vi treng reglar som sikrar innsyn i opsjonsavtalane. Eit forbod bør òg vurderast, seier Dagfinn S. Hatløy, forbundsleiar i Naturviterne.

– Regjeringa gjer for lite

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Julie og Sjur gir seg etter 12 år: – Utrolig trist, men riktig