Krav om kvotesal til staten kan gi høgare leigepris

Krav om kvotesal til staten ved utleige kan gi høgare leigeprisar, ifølgje kvotemeklarar, som seier samdrifter og fleksibiliteten ved sjukdom eller generasjonsskifte kan bli hardt ramma.

Kvoteleige: Dagens ordning fungerer bra for både utleigar og leigetakar, ifølgje kvotemeklarar, som er kritiske til følgjene av forslaget om å kreve sal av ein femtedel av kvoten til staten om kvoten blir flytta til ei samdrift eller leigd ut. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kvoteleige: Dagens ordning fungerer bra for både utleigar og leigetakar, ifølgje kvotemeklarar, som er kritiske til følgjene av forslaget om å kreve sal av ein femtedel av kvoten til staten om kvoten blir flytta til ei samdrift eller leigd ut. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

– Bør bli påbudt å tilrettelegge for ku og kalv-samvær