Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig økning i jerveerstatning

Staten betalte erstatning for drøye 17.000 sauer og lam i fjor. Tapene til ulv var rekordlave, mens jerveerstatningen økte kraftig.

Jerven stod for flere tap i 2019 enn i 2018. Illustrasjonfoto: Public Domain/Mostphotos
Jerven stod for flere tap i 2019 enn i 2018. Illustrasjonfoto: Public Domain/Mostphotos

Totalt søkte 1129 besetninger erstatning for tap av 21.873 sauer og lam. Totalt ble det innvilget erstatning for 2811 sauer og 14.391 lam. Summen endte på 44 millioner kroner.

Tapstallene viser rekordlav erstatning etter ulvetap. Ikke på ti år har så få sauer og lam blitt erstattet, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding. Totalt ble det erstattet 1455 sauer og lam.

– Tapene forårsaket av rovdyr er redusert med mer enn 50 prosent de siste ti årene, og det er meget positivt at tapene forblir på et lavere nivå enn før. Likevel opplevde enkelte husdyreiere også i fjor belastningen med store tap i sin besetning, for eksempel i Trøndelag hvor mer enn halvparten av bjørneskadene skjedde, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Selv om tallet på sau og lam som ble tatt av rovdyr i 2019 holdt seg på samme nivå som året før, var det færre fyr på beite, ifølge Landbruksdirektoratets foreløpige tall.

Ifølge direktoratet ble det sluppet 49.000 færre sauer og 46.000 færre lam på utmarksbeite i 2019 sammenlignet med 2018. De endelige tallene kan bli noe høyere på grunn av etterregistrering.

Lave bjørnetap

Størst tap til ulv var det i Trøndelag og Nord-Østerdalen. For bjørn må vi tilbake til 2014 for å finne lavere tall på erstattede dyr enn i fjor. 1843 sauer og lam ble erstattet som tapt til bjørn i 2019.

Her var det Namdal i Trøndelag som hadde flest tap.

Leder i Trøndelag Bondelag, Kari Åkre, sier spesielt en binne i området Namsskogan og Grong i Namdal bød på utfordringer i fjor.

– Sist beitesesong slet vi med en binne i Namsskogan og Grong-området. Den fikk vi ikke skadefelling på, og derfor gjorde den stor skade. Det som skjedde i dette området var bare trist, og vi kan ikke ha slike dyr gående. I tillegg er det sånn at de lærer opp ungene, så dette kan få konsekvenser jeg tror vi ikke forstår, sier hun til Nationen.

Økningen i jervetap

Annonse

Det var som tidligere jerven som tok flest dyr i 2019. 5959 sauer og lam ble erstattet, 500 flere enn året før.

Her var det fleste tapene i Oppland, Trøndelag og Nordland.

– Vi ser at antallet jerv er langt over bestandsmålet, noe som gjør at det er mer jerv i omløp. De er en tydelig skadevolder, sier Åkre.

Det ble påvist 340 jerv i Norge gjennom DNA-analyser i fjor. Det ble også påvist 61 nye jervekull. Dette er 22 over bestandsmålet på 39. Flest var det i Møre og Romsdal og Trøndelag, med 17 kull.

Flest tap i Trøndelag

Tallet på erstatninger der gaupe er oppført som tapsårsak økte også i 2019 til 3364 dyr. Nordland var fylket med størst tap til gaupe.

Flest dyr ble erstattet i Trøndelag, til en sum av 16 millioner kroner. Deretter følger Nordland med 8 millioner og Oppland med nesten 6 millioner.

Mørketall

Åkre tror det kan være mørketall.

– Jerven er en gjemmer, så det er ikke umulig at det er flere tap enn det som er dokumentert. Vi ser at kadavrene forsvinner fort, og er de ikke funnet i løpet av et par dager, kan det være helt spist opp.

Hun mener det er to grunner til at Trøndelag kommer så høyt på listen over tap.

– Vi har mye sau i hele Trøndelag, samtidig har vi mye trøkk på rovdyr. Også er dokumentasjonen på skadevoldinga også god. Beitebrukerne gjør en heroisk innsats med å finne kadavre.

Neste artikkel

Stiller seg kritisk til norsk ulvetelling: – Det stadig utvidede antallet viser at man ikke har oversikt