Kornarealet opp etter fleire år med nedgang

Etter fleire år med nedgang ser kornarealet i år ut til å ha gjort eit hopp, ifølgje tilskotssøknadene. Samla jordbruksareal i drift aukar òg.

Kornareal: Bønder har i år søkt om tilskot for eit kornareal på litt over 2,9 millionar dekar. Samanlikna med søknadene som blei godkjent i fjor er det ein auke på vel 66.000 dekar. Dei siste åra har kornarealet gått ned med 50.000 dekar i 2019 og 60.000 dekar i 2018. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kornareal: Bønder har i år søkt om tilskot for eit kornareal på litt over 2,9 millionar dekar. Samanlikna med søknadene som blei godkjent i fjor er det ein auke på vel 66.000 dekar. Dei siste åra har kornarealet gått ned med 50.000 dekar i 2019 og 60.000 dekar i 2018. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

6 mnd fra 849,-

Helg+Digital

Bestill

6 mnd fra 899,-

Komplett

Bestill

6 mnd fra 1 049,-

Neste artikkel

Seks sluttar med mjølk utan at talet på bønder går særleg ned