Klimakalkulator kan redde kua

Landbruksnæringen vil måle utslipp på hver enkelt gård: – Bonden må kunne bli i stand til å gjennomføre tiltak på gården uten å ofre kua, sier bondetopp.

Drøvtyggende dyr som kua, og husdyrgjødsel er hovedkilder til utslippet fra landbruket, i tillegg til gjødselbruk og maskinbruk. Nå samarbeider Norges Bondelag med Norsk Landbruksrådgivning for å utvikle en klimakalkulator. Foto: Hilde Lysengen Havro
Drøvtyggende dyr som kua, og husdyrgjødsel er hovedkilder til utslippet fra landbruket, i tillegg til gjødselbruk og maskinbruk. Nå samarbeider Norges Bondelag med Norsk Landbruksrådgivning for å utvikle en klimakalkulator. Foto: Hilde Lysengen Havro

Klimakutt

EUs mål er at utslippene i ikke-kvotepliktig sektor skal kuttes med 30 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Kravene til kutt skal fordeles mellom landene med 40 prosent som øvre grense og null som nedre.

Ikke-kvotepliktig sektor om-fatter transport, landbruk, avfall og bygg og står i Norge for om lag halvparten av utslippene av klimagasser.

Et endelig vedtak i EU er ventet sent i 2017 eller i 2018 – EU-parlamentet må fortsatt ta stilling til den.

I 2015 slapp jordbruket ut 4,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, en nedgang på 9,7 prosent siden 1990.

Veitrafikken slapp ut 10,3 millioner, en oppgang på 32,2 prosent siden 1990.

Stortinget er i dag innstilt på å verne landbruket mot de største kuttene, og menet transportsektoren må ta den største byrden.

Det sier Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag, til Nationen.

– Stort spenn

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

3 uker gratis


Komplett

Bestill

3 uker gratis

Neste artikkel

Forsker på nytt klimagjødsel