Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kartlegger det urbane landbruket: – Skal bidra til å synliggjøre potensialet

I motsetning til tradisjonelt jordbruk, der produksjonstall fanges opp gjennom jordbruksstatistikken, finnes det ikke tilsvarende tall for urbane dyrkingsaktiviteter på mindre areal.

Forskere ved Nibio samler inn data fra det urbane landbruket. Målet er å finne ut hvor stor aktiviteten er. I 2019 besøkte Nationen takhagen til bybonde Andreas Capjon. Foto: Siri Juell Rasmussen
Forskere ved Nibio samler inn data fra det urbane landbruket. Målet er å finne ut hvor stor aktiviteten er. I 2019 besøkte Nationen takhagen til bybonde Andreas Capjon. Foto: Siri Juell Rasmussen

Men de siste par årene har forskere ved Nibio samlet inn data knyttet til ressursbruk og produksjon av mat i pallekarmer, parsellhager, og andelslandbruk i Oslo-regionen, skriver regjeringen.no.

Produksjonsdata i det urbane landbruket kan hjelpe kommuner og fylkeskommuner med å danne seg et bilde av størrelsen på den eksisterende aktiviteten.

– Det bidrar dessuten til å synliggjøre potensialet som ligger i en eventuell oppskalering av urbant landbruk, både hva gjelder produksjon og behov for innsatsfaktorer som gjødsel, sier Nibio-forsker Ola Stedje Hanserud ifølge regjeringen.no.

Annonse

For å stimulere til at flere lokalsamfunn legger til rette for mer landbruk i by og tettsteder, lanserte regjeringen i februar i år en nasjonal strategi for urbant landbruk.

Strategien tar for seg tre innsatsområder: Bærekraftig by- og stedsutvikling, økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon og økt bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling. Strategien inneholder tiltak for hvert innsatsområde.

– Stadig flere oppdager gleden ved å dyrke jorda og høste sin egen mat. Den gleden er like stor enten man bor i byen eller på bygda, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad i forbindelse med lanseringen.

Neste artikkel

Regjeringen lanserer «satsing» på urbant landbruk