Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kaldt, varmt, vått og tørke

Vekst er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Vestlandet: September betyr travle dager for fruktbønder i Sogn. I Sogndal står Discovery klar for henting og på trærne henger høsteklar Summerred. Foto: Stine Huseby
Vestlandet: September betyr travle dager for fruktbønder i Sogn. I Sogndal står Discovery klar for henting og på trærne henger høsteklar Summerred. Foto: Stine Huseby

Troms og Finnmark: Fremdeles potet i åkeren

Årets vekstsesong startet opp med en fin vår og lite tele i jorda. Den første grasslåtten ga svært gode avlinger både i Troms og Finnmark.

Jordbærarealet i plasttunnel har økt i begge fylkene. Lave sommertemperaturer i Finnmark har ført til at det fremdeles plukkes en del jordbær der. I Troms ser vi nå slutten på jordbærsesongen.

Bringebær i tunnel plukkes for fullt og det er mye solbær og rips.

Invasjon av kålmøll tidlig i sesongen førte til en trøblete sesong for dem som hadde kål i åkeren.

Ekstremt lite nedbør i juli og halve august har ført til dårlig avling på andreslåtten.

De aller fleste melder likevel om nok vinterfôr og det skyldes nok en god start på vekstsesongen og en solid førsteslått.

Høsting av potet som skal inn på lager er startet opp, men det står fremdeles mye potet i åkeren. Tørken har ført til en god del småpoteter på den letteste jorda og der det ikke har vært vanning.

Ingrid Myrstad, NLR Nord-Norge

Nordland: Kaldt, varmt, vått og tørke

Det går mot slutten av ein vekstsesong som har innehalde alt av vervariasjonar; kaldt, varmt, vått og ikkje minst langvarig tørke i juli/august. Dette har i stor grad påverka vekst og innhausting. Dei som fekk tatt ein tidleg første slått fekk på samme måte tatt andre slåtten under gunstige verforhold, og nokre av desse har og våga seg på ein tredje slått. Korleis dette vil påverke overvintringa får vi svar på til neste år. På den andre sida har vi dei som på grunn av regn ikkje fekk tatt første slåtten før først i juli. Dei kom heller ikkje i gang med andre slåtten før regnet kom sist i august, men med god hjelp av tørt ver dei siste dagane har forhåpentlegvis dei fleste no fått slåtten i hus – eller innballa i plast. Totalt sett er nok grovfôravlingane på det normale eller til dels godt over det.

På grønt sida meldes det om god gulrotavling på myrjorda i Salten. Potetene er og på veg opp av jorda. Varierande avling og ein del skurv. Her har nok den lange tørkeperioden på ettersommaren spela inn.

Frode Einrem, NLR Nordland

Trøndelag: En bra sesong

Våren kom tidlig til Trøndelag i år, og mange ofret påskeferien til fordel for våronnsarbeid. De første fikk kornet i jorda rundt midten av april. De som prioritere påskefjellet og ikke fikk gjort våronna innen utgangen av april måtte vente om lag tre uker før regnet hadde gitt seg.

Tidlig vekststart, gode temperaturer og nok regn har ført til en meget god sesong for grovfôrprodusentene. Ellers har 2019 vært et utfordrende år for grøntprodusentene med tanke på kålmøllen, med sverming fra 17. mai til midten av august. Høsten har så langt vært preget av periodevis regn og lite sammenhengende oppholdsvær som har gjort at innhøstingen har blitt oppstykket.

Alt i alt virker 2019 til å bli et bra år for Trøndelag med gode vekstforhold gjennom sesongen og høyt avlingsnivå på korn, grovfôr og grønnsaker.

Martin Eriksen, NLR Trøndelag SA

Møre og Romsdal: Håslått på Døving. Foto Aksel Døving
Møre og Romsdal: Håslått på Døving. Foto Aksel Døving

Møre og Romsdal: Slutt på tørken!

I Møre og Romsdal var startene av uka en fin avslutning på sommeren. Fine sommerdager med temperaturer opp mot 20-tallet gav gode forhold for innhøsting av den siste tredjeslåtten, tresking av korn, potethøsting og høsting av gulrot på Smøla. Beitedyra har også hatt en fin seinsommer.

Mange gardbrukere har gjort en liten innsats mot ugraset den siste uka, høymole og kveke lever farlig nå. Slutten av denne uka ser imidlertid til å bli heller våt og vindfull! Vi skal vel få smaken av «Vestlandsværet» igjen! Sørvest og regn ser ut til å bli været framover ei god stund. Ikke så bra med tanke på de mange jordprøvene som skal tas!

Annonse

Starten på vekstsesongen var brukbar, men vi fikk en «minivinter» i mai og ei uke i slutten av juni med temperaturer nærmere null og med mye nedbør. Etter det har det stort sett vært brukbare forhold for folk og fe i vårt vakre fylke.

Alt i alt en svært bra vekstsesong på Nord-Vestlandet! Vi takker for en fin sommer med mange fine sommerkvelder, også nå i september!

Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Fruktig høst i vest

Året har vært vekslende med tanke på klima. Våren kom tidlig, men så kom kulden. For moreller ble det en del kartfall og lav avling, omtrent 60 prosent av fjorårets avling, men både plommer og epler trivdes og det går mot ny avlingsrekord i plommer. Det blir spennende å se om vi klarer 2000 tonn på landsbasis. Av pærer har vi mye av den nye sorten Celina, men lite i andre sorter. For tiden er det krevende for dem som både må høste plommer og epler, siden sesongene overlapper. I Sogn starter denne uken Summerred-høstingen, i Hardanger kan også Rød Gravenstein høstes. Det er ikke lenge til Rød Aroma er klar for innhøsting.

Sauesankingen foregår nå. For dem som driver høstkonsentrert kalving, er kalvingen startet.

Flere prøver fremdeles å redde tredjeslåtten, men regnværet gjør det vanskelig. Det er meldt 20–30 mm per dag i helgen. Jordprøvesesongen i NLR Vest fortsetter vi med.

Kristin Nymoen Paulsen, NLR Vest ​

Rogaland og Agder: Store avlinger, men mengden som er inni ballene varierer mellom de ulike partiene, noe denne stabelen illustrerer. Foto: Magnus Haugland
Rogaland og Agder: Store avlinger, men mengden som er inni ballene varierer mellom de ulike partiene, noe denne stabelen illustrerer. Foto: Magnus Haugland

Rogaland og Agder: Vått, men stort sett godt

Flere bønder går i regnet og venter på bedre høsteforhold. Samtidig var det en del som fikk slått, tresket og tatt opp poteter i en fin periode i slutten av august. Det som er høstet av poteter og korn ser fint ut, og avlingene er gode. Stankelbeinangrepet tidlig i sommer rammet både gras og gulrøtter. En kjølig start på vekstsesongen ga likevel flere en enorm førsteslått, selv om kvaliteten har vært middels hos mange. Høstetidspunktet for hver slått har variert grunnet utfordrende høsteforhold i perioder, med opptil en måned mellom de tidligste og de seneste. To gode slåtter har gitt mange arbeidsro etter to dårlige år, og gode beiter har gitt bra tilvekst på lamma. Det var tørt og en del vind tidlig i sesongen, noe som gikk delvis utover gulrøttene. De store skadene ble det likevel ikke, mye takket være kjølen. Produktene ser stort sett fine ut, men vi er avhengig av gode vekstforhold en stund til for gode avlinger til lagring.

Kristian Selstø, NLR Rogaland

Østlandet: Tid for grønnsaker

Store verdier med grønnsaker av mange slag skal inn de neste ukene og vi er godt i gang med innhøstingen av lagringsgrønnsakene.

For de kulturene som skal stå lenge utover (bl.a. kålrota), bør en undersøke næringstilgangen (også sjukdomspresset!) med tanke på tilført næring og historiske nedbørsdata.

Kulturene så veldig lovende ut fram til nedbøren begynte for tre uker siden, men usikkerheten har endret seg noe med den. Det ligger mye strenglagt kepaløk ute, og det kompliserer at løken bør høstes under tørre forhold. Inne på lager skal løken overflatetørkes i 2–7 dager fri for fuktighet, bruk store luftmengder med tørr luft og bruk varme i tillegg til uteluft.

Gulrotåkrene er fremdeles viktig å følge opp med forebyggende behandling mot Cercospora og Alternaria i et relativt varmt og fuktig klima.

Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken

Fjellregionen: Ku og kalv på hjemtur fra fjellbeite. Foto: Mari Hage Landsverk
Fjellregionen: Ku og kalv på hjemtur fra fjellbeite. Foto: Mari Hage Landsverk

Fjellregionen: Godt å være grasbonde i år!

Vi er halvveis i september og ennå står noe grasslått igjen. Langvarig ustabilt vær har dratt ut sisteslåtten, men mye har blitt berga denne uka. Graset burde nå ha 2–3 ukers fredningstid framover – for å samle nok niste til vinteren. Må det beites, så unngå snaubeiting på enga og utnytt grønnfôret fullt ut! Ellers har det vært et veldig bra grovfôrår, godt over normalen. Kald og fuktig forsommer gav tykk eng og stor førsteslått. Også andreslåtten ser bra ut med tjukke strenger og tett med hvite «egg» på jordene. Noen reduserte overgjødslingen sin på grunn av god forsituasjon allerede etter førsteslåtten.

Husdyrbøndene bør derfor kunne sove godt i forhold til vinterlageret av fôr i år!

Mari Hage Landsverk, NLR Østafjells

Neste artikkel

Knut og Anne Marit frykter ny storflom – på dette jordet sto det 2,5 meter med vann i 2011