Jordbruket ventar at tilbodet frå staten blir vedtatt i Stortinget

Etter brotet i jordbruksoppgjeret vil tilbodet frå staten bli vedtatt i Stortinget, trur bondeleiarane, som seier regjeringa ikkje vil gjere endringar.

Uendra: Lars Petter Bartnes (t.h.), leiar i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, seier dei reknar med at tilbodet frå staten i jordbruksoppgjeret vil bli vedtatt utan endringar i Stortinget. Foto: Lars Bilit Hagen
Uendra: Lars Petter Bartnes (t.h.), leiar i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, seier dei reknar med at tilbodet frå staten i jordbruksoppgjeret vil bli vedtatt utan endringar i Stortinget. Foto: Lars Bilit Hagen
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Frp ut mot Høyres strømpolitikk – vil hasteinnkalle Stortinget