Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Inntil 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet har bestemt at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen. Linsesfellinsperioden blir fra 1. oktober til 31. mars neste år.

Antallet ulv som kan felles utenfor ulvesonene er nå vedtatt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Antallet ulv som kan felles utenfor ulvesonene er nå vedtatt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi har nå ferdigbehandlet klagene på lisensfellingskvotene som gjelder utenfor ulvesonen, og opprettholdt nemndenes vedtak. Det kan felles til sammen 26 ulv utenfor ulvesonen. Kvotene som er satt utenfor ulvesonen, vil ikke true ulven i Sør-Skandinavia, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Rovviltnemndene vedtok i juni at den samlede kvoten for lisensjakt på ulv utenfor ulvesonen kom på å bli minst 26 ulver. Disse vedtakene blir altså stående. Den vedtatte kvoten på 26 ulv er også i tråd med Miljødirektoratets faglige rådgivning.

Lisensfellingskvoten omfatter alle forvaltningsregioner med unntak av Nordland, Troms og Finnmark (Region 7 og 8).

I juni i år fattet rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfatter Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold, sitt vedtak om lisensfelling av ulv for vinteren 2018/2019. De besluttet da en lisenskvote på inntil tolv ulv utenfor ulvesonen og lisensjakt på tre ulveflokker innenfor ulvesonen.

Etter vedtakene fikk Fylkesmannen nærmere 30 klager på bordet. Seks berørte kommuner, landbruksorganisasjoner og interesseorganisasjoner for jaktinteresser og skogeiere mente at uttaket var altfor lite.

Lisensfellingsperioden varer fram til 31. mars neste år.

Vinteren 2015–2016 ble det registrert til sammen 65–68 ulver som bare holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert minst 25 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Neste artikkel

Nedgangen i antall rovviltskader fortsetter