Innteninga til bønder ned 28.000 kroner på fem år

Inntektsgapet mellom bønder og andre grupper har auka kraftig siste åra, viser nye tal. I fjor sat bonden att med 28.000 kroner mindre enn i 2015.

Inntektssvikt: Overskotet per gardsbruk var i fjor nær 28.000 kroner lågare enn i 2015 viser rekneskapstal frå over 200 bruk i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her frå Ølmedalsvatnet i Vindafjord. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Inntektssvikt: Overskotet per gardsbruk var i fjor nær 28.000 kroner lågare enn i 2015 viser rekneskapstal frå over 200 bruk i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her frå Ølmedalsvatnet i Vindafjord. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Dobbel vekst i kostnader for bønder siste året