Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen bygg på Ikea-jordet

Det blir ingen bygg på jordet der Ikea planla å bygge sitt nye varehus. Det har kommunestyret i Vestby vedtatt.

At Ikea ville bygge på jordet i Vestby skapte sterke reaksjoner, og flere demonstrerte mot den svenske møbelgiganten. Området inneholder 70 dekar dyrket jord.  Foto: Siri Juell Rasmussen
At Ikea ville bygge på jordet i Vestby skapte sterke reaksjoner, og flere demonstrerte mot den svenske møbelgiganten. Området inneholder 70 dekar dyrket jord. Foto: Siri Juell Rasmussen

I februar varslet Ikea at de ikke ville bygge nytt varehus i Vestby som planlagt. Det førte til spekulasjoner om hva som ville skje med den 70 mål store tomta, skriver Vestby Avis.

– Vi ønsker at jorda fortsatt skal brukes til matproduksjon, og at vedtaket om å omdisponere oppheves. Det er det eneste riktige. Argumentasjonen om å omdisponere har vært knyttet til Ikea spesielt, og ikke til at det skulle være et næringsområde, sa 2. nestleder i Norges Bondelag Frøydis Haugen til Nationen, etter at Ikea slapp nyheten.

At Ikea ville bygge på jordet i Vestby skapte sterke reaksjoner, og flere demonstrerte mot den svenske møbelgiganten. Området inneholder 70 dekar dyrket jord.

Enstemmig vedtatt

Under et kommunestyre mandag la Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Bygdelista fram et forslag om å tilbakeføre jordet:

Annonse

«Det startes umiddelbart en begrenset rullering av kommuneplanen med sikte på å tilbakeføre Ikeajordet til LNF. Samtidig bes rådmannen fremme en sak om bygge- og deleforbud for det samme området.»

Det ble enstemmig vedtatt.

– Dette kan vi gjøre fordi tomta, som det ligger i navnet «Ikeajordet», har vært forbeholdt nettopp Ikea. Når de nå velger å droppe Vestby, noe som selvsagt er synd, så mener vi det er riktig å sikre området som dyrket mark, sa ordfører Tom Anders Ludvigsen, ifølge Vestby Avis.

Jordet har siden det ble kjøpt opp av Ikea vært leid ut til de tidlige eierne av jordet.

Ja fra ministeren

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sa i 2013 ja til å bygge Ikea-varehuset på 70 dekar matjord på Delijordet i Vestby. Departe­mentet la den gang vekt på at det er bred lokal enighet om prosjektet og at etableringen kunne bidra til å styrke utviklingen av Vestby sentrum.

Både Sanner og daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug valgte å se bort fra innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling, som påpekte at omdisponering av 70 dekar matjord i bruk til korndyrking er i strid med norsk landbruks- og matpolitikk.

Neste artikkel

Indiske bønder vant fram etter et år med demonstrasjoner