Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen besetninger testet positivt for MRSA

Overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens (MRSA) hos svin i Norge viser at ingen besetninger testet positivt for bakteriene i 2018, melder Mattilsynet.

Årlig blir nærmere 800 besetninger sjekket for MRSA. Foto Benjamin Hernes Vogl
Årlig blir nærmere 800 besetninger sjekket for MRSA. Foto Benjamin Hernes Vogl

– At det ikke ble funnet noen positive besetninger i 2018 viser at programmet har effekt. Dette skyldes særlig at produsentene har gjort tiltak for å forebygge å få smitte inn i besetningene sine, sier seniorrådgiver Solfrid Åmdal i seksjon dyrehelse i Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet har de siste fem årene tatt prøver i svinebesetninger for å kontrollere om grisene har MRSA. MRSA er en zoonose – en dyresykdom som smitter til mennesker – og den kan være farlig for mennesker som allerede er syke.

Det er Mattilsynets inspektører som tar prøvene som analyseres av Veterinærinstituttet. Målet er å hindre at bakteriene etablerer seg i norske svinebesetninger.

– Det er viktig å hindre at LA-MRSA spres til helseinstitusjoner, da LA-MRSA kan få konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Disse kan da få infeksjoner med resistente bakterier som kan være vanskeligere å behandle, sier Åmdal.

Nytt regelverk

I 2018 kom det nytt regelverk om smittebeskyttelse i svinebesetninger.

Annonse

– Regelverket sier at du skal bruke beskyttelsesutstyr dersom du har vært i en risikosituasjon. Risikosituasjoner kan være at du har besøkt dyrehold i utlandet, eller at du har vært i en besetning som har vært positiv. Dersom du tester deg og har negativ test kan du gå inn i fjøset uten beskyttelsesutstyr, sier Åmdal.

Nylig ble det påvist MRSA-smitte i en besetning i Nordland. Årlig blir nærmere 800 besetninger sjekket for MRSA, og dette var første gang siden starten av 2017 at sykdommen ble påvist i en svinebesetning i Norge.

– Selv om man gjør det man kan for å forhindre smitte, vil det skje. Det er imidlertid viktig at vi fortsetter å overvåke besetningene tett slik at vi oppdager smitten så fort som mulig, og at besetningene gjør det de kan for å forebygge smitte, sier Åmdal.

Skryter av næringa

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad trekker fram at samarbeidet mellom næringa, veterinærer og myndigheter er helt avgjørende for at bruken av antibiotika holder seg lav i det norske landbruket.

– Norge arbeider målbevisst og systematisk med å redusere bruk av antibiotika. Et godt samarbeid mellom dyktige bønder, veterinærer, næringen og myndighetene gir resultater. Vi er blant landene som bruker minst antibiotika til dyr, og regjeringen har satt flere mål for å fortsette å få bruken ytterligere ned, sier Bollestad.

Neste artikkel

MRSA-rammede bønder må fortsatt vente på erstatningsordning