Ikkje lett å samanlikne forbruk

Forbruket i antibiotika i dyreproduksjonen blir målt i mg/PCU. Men kva er det eigentleg? Kari Grave, seniorforskar ved Veterinærinstituttet forklarer.

Forskar: Kari Grave er seniorforskar ved Veterinærinstituttet og har delteke i utarbeidinga av ESVAC-rapporten. Foto: Astrid Dypvik
Forskar: Kari Grave er seniorforskar ved Veterinærinstituttet og har delteke i utarbeidinga av ESVAC-rapporten. Foto: Astrid Dypvik

– PCU er ein populasjonskorrigerande faktor som er berekna hovudsakleg ut frå tal på kor mange av dei ulike dyreartane som har blitt slakta i løpet året. PCU blir ofte kalla eit surrogat for dyrepopulasjonen. Kort forklart viser mg/PCU mengde antibiotika som er seld fordelt på biomassen av produksjonsdyr i landet, forklarer Kari Grave. Ho er seniorforskar ved Veterinærinstituttet og har delteke i utarbeidinga av ESVAC-rapporten.

Ikkje lett å samanlikne

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Nytt år med utfordringer for bønder med sesongarbeidere