Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I dag lanseres landbrukets klimakalkulator

Gjennom en klimakalkulator for landbruket skal bonden selv kunne få full oversikt over utslippene fra gården.

Torsdag morgen legges landbrukets klimakalkulator fram. Hele landbruksnæringa står bak klimakalkulatoren, og er utviklet gjennom et samarbeid mellom 17 eiere.

Disse er Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, Geno, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Hoff, Maarud, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, Tyr, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.

Melk, korn og gris

Målet er at så mange som mulig norske bønder tar i bruk kalkulatoren. Først ut er melk, korn og gris. Så vil de andre produksjonene følge fortløpende.

– For første gang får bonden oversikt over eget klimaavtrykk og kan enklere se hva hun kan gjøre for å kutte egne klimagassutslipp, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag i en pressemelding.

Annonse

– Kalkulatoren er et viktig verktøy når landbruket skal bidra inn i klimaløsningen.

Klimakalkulatoren bruker bondens egne data, og beregner et detaljert klimaavtrykk fra gården. I tillegg utdannes og kurser flere aktører som Norsk Landbruksrådgiving og Tine egne rådgivere, som kan bistå bonden i bruk av kalkulatoren.

La frem klimaplan

I april la et samlet landbruk fram en plan for å redusere klimagassutslipp og øke karbonopptaket i jorda med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Planen er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og regjeringa fra 2019. Her er klimakalkulatoren ett av flere tiltak.

– God agronomi og godt husdyrhold bidrar til å nå klimamålet. Vi kan klare å innfri jordbrukets klimaforpliktelse gjennom å forbedre norsk matproduksjon. Skal vi lykkes, er vi avhengige av at alle bønder gjør det de kan ut fra forutsetningene på sin gård, sier Lars Petter Bartnes.

Neste artikkel

Feriepengestriden i HV: Vet ikke hva sluttsummen blir