Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Blir som et fiskegarn hvor sauene setter seg fast

Hvert år dør flere av sauene til Anne Trøseng etter at de har satt seg fast i et gjerde knyttet til hytter i Sigdal. Men Trøseng er langt fra alene om å oppleve dødsfall i avslåtte elgjerder.

Denne sauen måtte bøte med livet da den satt seg fast i et gjerde. Foto: Anne Trøseng
Denne sauen måtte bøte med livet da den satt seg fast i et gjerde. Foto: Anne Trøseng

– Vi har mistet noen sauer hvert år, men ikke så langt i år. Men det er vel bare et tidsspørsmål.

Anne Trøseng opplever hvert eneste år at noen av sauene hennes dør etter å ha satt seg fast i et gjerde tilknyttet en hytte. Gjerdene er satt opp for å holde sauene ute, og hovedsakelig er det snakk om strømgjerder, som ligner på rutenett. Uten strøm kan disse gjerdene bli dødsfeller.

– Når det ikke er strøm på disse blir de som et fiskegarn hvor sauene setter seg fast. Da blir de enten kvalt eller de setter seg fast, sier Trøseng.

Når det ikke er strøm på disse blir de som et fiskegarn hvor sauene setter seg fast. Da blir de enten kvalt eller de setter seg fast.

Anne Trøseng, sauebonde

Det var NRK Radio som først meldte om hytteeiere som setter opp farlige gjerder for beitedyr.

Tar tak

Trøseng er ikke alene om å oppleve å miste sau på grunn av gjerder. I Sigdal kommune er det ikke lov til å sette opp gjerder i det hele tatt, men det skal utarbeides lokale retningslinjer som skal ligge til grunn for behandling av søknader om inngjerding av fritidsboliger.

Henrik Mørch, byggesak- og beredskapssjef i Sigdal kommune, forteller at de nå er i gang med å utvikle en veileder for gjerder. De vil også løsne opp litt på regelverket. Håpet er å få færre skadelige gjerder.

– Dette er veldig sesongbetont, for konflikten blusser opp når beitesesongen starter og avtar når den er over. Til sjuende og sist er det dyrevelferden som gjelder, og ingen gjerder skal være til fare og skade for dyr, eller mennesker.

Han forstår at mange ikke vil ha avføring fra sau på terrassen sin, eller skader på bilen fra sau. I dag opplever kommunen et mangfold av gjerder rundt fjellhyttene. Med en veileder ønsker de å sørge for mer tydelig regler.

Annonse

– Vi må innføre klare retningslinjer for hvilke gjerdertyper som er lov å bruke, og i hvilken utstrekning, hvis forbudet skal kunne håndheves. Grinder må for eksempel peke utover, slik at dyr som kommer seg innenfor ikke blir stengt ute. Bestemmelser om utforming og type gjerder, og hvilke og hvor store arealer på en tomt som kan gjerdes inn vil også være viktig å få med. Får man sammenhengende gjerder mellom eiendomsgrensene blir almen tilgang til fjellet stengt, sier han, og fortsetter:

– Når naboen har fått gjerde, er det lett å kopiere det og tenke at det er greit. Men det er altså i realiteten et generelt forbud mot inngjerding rundt fritidseiendommen. Men med en veileder på plass vil det være enklere å vurdere hva som er greit og ikke.

Får tips fra hyttefolk

Trøseng forteller at hun bruker mye tid på å sjekke at ingen av sauene hennes setter seg fast i gjerder. Hun får også god hjelp av hyttefolk som forteller både om syke sauer og sauer som sitter fast.

– I år har jeg reist rundt og sjekket gjerder jeg vet har vært utsatt. Men de kan jo sette seg fast fem minutter etter jeg har vært der. Jeg har ikke mulighet til å sjekke flere hundre hytter. Heldigvis er det mange hytteeiere som ringer og sier fra når de ser noe slikt.

"Men de kan jo sette seg fast fem minutter etter jeg har vært der."

Anne Trøseng, sauebonde

Hun tror ikke folk setter opp gjerder av uvitenhet.

– For noen år siden trodde jeg det var uvitenhet, men nå har det vært litt blest om det. At folk vil stenge av veranda og dør har jeg full forståelse for, men da går det an å bruke plankegjerder og ikke de elnettene.

Mørch i kommunen forteller at dette ikke er en enkeltsituasjon i Sigdal kommune. Alle steder hvor fjellhytter og sauer møtes, er det mulighet for lignende situasjoner. Det er ikke mange dødsfall i Sigdal hvert år, men hvert tilfelle er en tragedie, sier Mørch.

– Hvert dyr har et navn og er en vesentlig del av buskapet til den som blir berørt. Beiting i utmark er en vesentlig ressurs for både næringa, kulturlandskapspleie og miljøet.

Neste artikkel

Kjøttet som forsvann