Høg prisauke kan nulle ut stor vekst i kostnader: - Vanvittig

Sterk kostnadsvekst for bønder kan nullast ut av at stor prisvekst gir låg realrente. – Vanvittig, seier bondeopprørar.

Kostnadshopp: Bønder har fått kraftig kostnadsvekst på mange innsatsfaktorar, men stor generell prisvekst i samfunnet fører til at realrentekostnaden ligg an til å gå kraftig ned slik utrekningane går føre seg i jordbruksoppgjeret. Det skapar reaksjonar. Her frå Sirdal i Vest-Agder. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kostnadshopp: Bønder har fått kraftig kostnadsvekst på mange innsatsfaktorar, men stor generell prisvekst i samfunnet fører til at realrentekostnaden ligg an til å gå kraftig ned slik utrekningane går føre seg i jordbruksoppgjeret. Det skapar reaksjonar. Her frå Sirdal i Vest-Agder. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Bondelaget måtte krympe planlagt kontorbygg