Hermetisert myr kan gi meir mat

Omgraving av myr kan vere ein 
klimavenleg måte å forbetre myrjord 
på, og auke norsk matproduksjon.Saken er skrevet i et samarbeid mellom Nationen og den uavhengige forskningsformidleren forskning.no

Mykje betre: Med nye metodar å vende jorda på kan ein både dyrke ny jord og forbetre den tidlegare dyrka myrjorda. I tillegg får ein redusert utsleppa av den sterktverkande klimagassen lystgass, trur forskarane. Foto: Ivar Bakken / Norsk Landbruksrådgivning
Mykje betre: Med nye metodar å vende jorda på kan ein både dyrke ny jord og forbetre den tidlegare dyrka myrjorda. I tillegg får ein redusert utsleppa av den sterktverkande klimagassen lystgass, trur forskarane. Foto: Ivar Bakken / Norsk Landbruksrådgivning

Han meiner potensialet til den allereie dyrka jorda som vert intensivt drive, snart er nådd. Han tykkjer det er rart at det ikkje blir sett inn fleire tiltak for å dyrke meir areal.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vil ikke be alle statlige virksomheter om å stanse nedbyggingen av matjord