Her er dei viktigaste endringane i prisar og tilskot i statens tilbod

Staten tilbyr bøndene å auke budsjettstøtta med vel 1,2 prosent, men går inn for kraftig omfordeling mellom ulike grupper bønder. Tilbodet om vekst i målprisane tilsvarar om lag 35 kroner per person i året.

Tilskotsvri: Staten, her ved forhandlingsleiar Leif Forsell (fremst), legg i tilbodet til årets jordbruksoppgjer opp til ei kraftig vriding av tilskot mellom ulike grupper bønder. Her frå framlegginga av tilbodet. Bak: Lars Petter Bartnes i Bondelaget og Merete Furuberg i Småbrukarlaget. Foto: Siri Juell Rasmussen
Tilskotsvri: Staten, her ved forhandlingsleiar Leif Forsell (fremst), legg i tilbodet til årets jordbruksoppgjer opp til ei kraftig vriding av tilskot mellom ulike grupper bønder. Her frå framlegginga av tilbodet. Bak: Lars Petter Bartnes i Bondelaget og Merete Furuberg i Småbrukarlaget. Foto: Siri Juell Rasmussen

Tilbodet har ei ramme 410 millionar kroner, fordelt på 177 millionar kroner i auka budsjettstøtte, 150 millionar kroner i auka målpris, 4 millionar kroner i auka effekt av jordbruksfrådraget og 79 millionar kroner i ledige midler.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

3 uker gratis


Komplett

Bestill

3 uker gratis

Neste artikkel

Noah krev konsekvensar etter geitegard-avsløring